MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE

BI ŽELELI POSTATI MLADI NOVINARJI?
VAS ZANIMAJO OKOLJSKE TEME?

 

Mladi poročevalci za okolje
Mladi poročevalci za okolje je mednarodni program, v katerem sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po vsem svetu. Namenjen je prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov ter posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed ciljev projekta je, da mladi razmišljajo o okoljskih izzivih ter tudi druge spodbujajo k razmišljanju o njih in skupnemu iskanju rešitev.
V šolskem letu 2017/2018 spodbujamo učence iz novinarskih krožkov, dijake in študente, da postanejo poročevalci o okolju in za okolje, opazujejo ter raziskujejo svoj prostor, prepoznavajo težave in izzive, ugotavljajo njihove vzroke ter učinke, poiščejo dodatne informacije in pojasnila pri strokovnjakih. Iščejo lahko primere, projekte in posameznike, ki s svojim delovanjem prispevajo k izboljšanju stanja v okolju ali pa – nasprotno – opozarjajo na dejavnosti, ki okolju povzročajo negativne učinke.

Projekt Mladi poročevalci za okolje v šolskem letu 2017/2018 izvajata program Ekošola in Delo.


Najboljše izdelke bomo vsaka dva meseca objavili v časniku DELO, in sicer v Zelenem Delu, ki izhaja ob petkih, ter na spletni strani www.delo.siOb koncu vsakega natečajnega obdobja pa bodo med vsemi objavljenimi prispevki trije najboljši še dodatno nagrajeni. Nagrade:

 • naročnina na Delo Ekspres (mesečna, polletna, letna)
 • ogled medijske hiše Delo (predstavitev Dela, redakcije, novinarjev, nastajanja časopisa, prisotnost na uredniškem sestanku)

Kdo lahko sodeluje?
V natečaju lahko sodelujejo učenci, dijaki in študenti, stari od 11 do 21 let, ki oddajo prispevke v treh starostnih kategorijah: 11–14 let, 15–18 let,19–21 let.

O čem naj pišem?
Teme prispevkov so v šolskem letu 2017/2018 naslednje:

Kako naj pripravim prispevek?
Pripravite lahko tri vrste novinarskih prispevkov: pisne, fotografske ali videoprispevke.

 • Pisni prispevki: Zaželeno je, da imajo pisni prispevki obliko enega od naslednjih novinarskih žanrov: poročila, ankete, intervjuja ali komentarja. Če spodaj kliknete nanje, boste prišli do kratkega opisa zakonitosti vsakega od njih.
  Poročilo
  Anketa
  Intervju
  Komentar 
 • Fotografski prispevki: Kot fotografski prispevek lahko pošljete eno fotografijo ali galerijo, v kateri je do 12 fotografij. Fotografije naj bodo opremljene naslovom (do 140 znakov) in kratkim opisom (do 150 besed). Opis mora pojasniti povezavo med obravnavnim okoljskim problemom ali izzivom oz. življenjskim slogom ter temo in po možnosti nakazati rešitve.
 • Videoprispevki: Videoprispevek naj bo pripravljen kot dokumentarni film, reportaža ali intervju. Imeti mora naslov (do 140 znakov). Zaželeno je, da dolžina ne presega treh minut. Videoprispevek naj bo pripravljen tako, da ga je mogoče objaviti na portalu YouTube.

Opazujte in raziskujte torej svoje okolje, poročajte o ugotovitvah ali napišite svoje mnenje o njih, pri tem pa naj vas spremlja – enako kot prave novinarje – zavezanost k resnicoljubnosti ter točnosti.

Do kdaj moram poslati prispevek? Prispevke, ki jih lahko pripravi tudi več avtorjev skupaj, je treba poslati najkasneje deset dni po koncu razpisane teme.

Prispevke bomo zbirali po zaključku vsakega cikla in sicer:
⇒ Energija (september-oktober) do  vključno 10. 11. 2017
⇒ Odpadki in hrana 
(november-december) do vključno 10. 1.  2018
⇒ Trajnostna mobilnost in Zdrav življenjski slog 
(januar-februar) do vključno 9. 3. 2018
⇒ Biotska raznovrstnost 
(marec-april) do vključno 10. 5. 2018
⇒ 
Voda (maj-junij) do vključno 8. 6. 2018

Kam naj pošljem prispevek? Prispevke pošljite na elektronski naslov info@ekosola.si.

X