Podelitev nagrad projekta Krožnost je naša priložnost in oblikovalski izziv

V torek, 26. septembra 2023 smo v hiši EU podelili nagrade in priznanja projketa Krožnost je naša priložnost in Oblikovalski izziv.

V letošnjem šolskem letu se je projektu Krožnost je naša priložnost in dopolnjujočemu Oblikovalskemu izzivu pridružilo 40 šol, ki so izvedle različne dejavnosti po načelih krožnosti in krožnega gospodarstva: učne ure iz priročnika v posameznih razredih, na šolskih tematskih dnevih, krožnost so obravnavali tako, da so povezali različne učne ure, proučili primere iz prakse itd. V Oblikovalskem izzivu pa so se ukvarjali s predelavo in ponovno uporabo, daljšanjem življenjske dobe izdelkom in iskali nove, bolj trajnostne in krožne rešitve. Najbolj pogosto so obravnavali različne vrste odpadne embalaže, tekstil, električno in elektronsko opremo, še posebej celovito pripravljeni pa so bile predlogi za bolj trajnostno gradnjo.

Projekt izvajamo ob podpori in sodelovanju podjetja AquafilSLO.

Čestitamo nagrajenim ustanovam – mentorjem in mladim!

X