Podnebne spremembe in biotska pestrost

Ali naši najmlajši razumejo, kakšen je njihov vpliv na naravo in svet okoli nas?
Kako jim razložiti, da lahko naša dejanja povzročajo ali blažijo podnebne spremembe?
In obratno – kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje?
Ali vedo, da je biotska pestrost odvisna od podnebja in da zaradi podnebnih sprememb številne živalske vrste izumirajo?
Omogočimo jim, da sami  opazujejo vreme in spoznavajo spremembe, ki se dogajajo, da raziskujejo pestrost živalskega in rastlinskega sveta v okolici vrtcev in šol.
Spodbujajmo jih, da bodo opažanja in ugotovitve prenesli v vsakodnevno življenje in se nanje primerne odzivali in ukrepali.
Opis projekta:

Otroke v vrtcih (vsebinsko in metodično prilagojeno), učence in dijake uvajamo v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbujamo jih, da sami opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikažemo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Cilji: 
 • Otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu, živalskim in rastlinskih vrstah z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki.
 • Otroci spoznajo rastlinske in živalska vrste v neposredni bližini vrtcev in šol.
 • Spodbujamo jih, da beležijo in rišejo svoja opažanja o vremenu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe v naravi.
 • Skupaj gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja.
Aktivnosti:

Naloge in aktivnosti o vremenu načrtujte, jih prilagodite starostni skupini, zanimanju otrok in okolici vašega vrtca:

 • Otroke vprašajte, kaj jih zanima. Ugotovite, kaj že vedo o vremenu/podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti, kje so izvedeli in kaj so počeli – v vrtcu, doma, na izletih
 • Pripravite jih na fotozapis vremenskih dogodkov po korakih: namen – priprava – izvedba – opazovanje – beleženje.
 • Fotozapis vremenskih dogodkov: pogovarjajte se z njimi, jih sprašujte in ugotavljajte, kako zaznavajo vremenske situacije in kako jih zapišejo.
 • Predstavite jih vremenske pojave in vpliv na naravo in življenje, na primer: oblak, nevihta, toča, zemeljski plaz, vetrolom, poplava, plima in oseka, suša, snežinke.
 • Predstavite jim rastlinske in živalske vrste v neposredni bližini ustanove – dovolite jim, da samostojno raziskujejo, opazujejo, beležijo, pripravijo predstavitve o izbrani rastlini ali živali.
TRIJE NAGRADNI NATEČAJI NA TEMO BIOTSKE PESTROSTI:
VIDEO NATEČAJ:

Raziskujte na temo BIOTSKA PESTROST (rastlinske in živalske vrste v neposredni bližini ustanove, na travniku, v gozdu, predstavite njihov življenjski prostor, posvetite se ohranjanju biotske pestrosti in težavam, ki so povezane s podnebnimi spremembami …).

Pripravite krajše posnetke in jih združite v 2 -3 minutni video prispevek. Prispevek objavite na spletni ali FB strani vaše ustanove, prispele prispevke bomo objavili tudi na FB strani programa Ekošola.

NATEČAJ ZA DIDAKTIČNO IGRO:

Izdelajte didaktično igro (družabna igra – “Človek ne jezi se, Brain box” …) na temo BIOTSKA PESTROST, s pomočjo katere se lahko mlajši učenci učijo o biotski pestrosti, starejši pa preverjajo in poglabljajo svoja znanja.
Izdelajte didaktično igro z vsemi potrebnimi dodatki (kartice, vprašanja, postopki) in navodili za uporabo. Pošljite fotografije nastajanja in končne igre. Po zaključku ocenjevanja boste izbrane igre tudi poslali (jih kasneje vrnemo).

LAND ART ustvarjanje:

Uporabite svojo domišljijo in prikažite biotsko pestrost ali podnebne spremembe s pomočjo naravnih materialov:

Izbor najboljših prispevkov in nagrade:
 • Prispevke se zbira do vključno 31. maja 2022 (Land art do 10. maja 2022).
 • Strokovna komisija v sestavi treh članov bo pri izboru upoštevala izbor teme, ustvarjalnost, idejo prispevka/igre, težavnost, estetski vidik.
 • Razglasitev rezultatov bo 10. junija 2022 (Land art 22. maja 2022).

Nagrajeni bodo najboljši 3 video prispevki, 1 Land art izdelek in 2 didaktični igri, ki bosta tudi prevedeni v angleščino in ju bomo delili z izbranimi ekošolami v ZDA.

PROJEKT OMOGOČA AMERIŠKA AMBASADA V LJUBLJANI
ii

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA 

Iz projekta HOBS Adventure:
HOBSove dogodivščine (spoznavanje biotske raznovrstnosti)

Iz projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti – Veliki lov na rastline:
Veliki lov na rastline (Priročnik za mentorje)
Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
Kartice (skupina 5-6 let) 
Na karticah so vam na voljo življenski cikli rastlin in z njimi povezanih živali ter njihove barvne fotografije iz različnih obdobij življenjskega cikla.
Exposure

Iz projekta Ekošola in podnebne spremembe:
Priročnik in delovni listi (za vrtce in 1. triado OŠ)

Zbornik zbranih povzetkov Zgodnje naravoslovje

Povezava z drugimi projekti programa Ekošola 

ppt predstavitev projekta

Projekt Podnebne spremembe in biotska pestrost lahko povežete z Mednarodno kampanjo GAIA 20:30 in združite izvajanje aktivnosti:

MEDNARODNA KAMPANIJA GAIA 20:30 BIOTSKA PESTROST  (več)

X