RAZPIS: EKOKVIZ 2022/2023 ZA OSNOVNE ŠOLE

Razpisujemo tekmovanje za naslov največja EKOFACA za šolsko leto 2022/2023

Tudi v  šolskem letu 2022/2023 želimo pri učencih spodbuditi radovednost za okolje in sodelovanje v Ekokvizu za OŠ, zato vas vabimo, da se tudi vaši učenci pridružijo letošnjim tekmovalcem. Na ekokvizu lahko tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov. Priporočljivo je, da so ekipe sestavljene tako, da je po en učenec iz vsakega razreda, lahko pa so oblikovane poljubno. Omejitev velja le za ekipe, ki jih sestavljajo trije osmošolci, saj takšne ekipe na ekokvizu ne morejo sodelovati. Vsaka ekipa mora v pripravah na ekokvizu pridobiti znanje iz vseh razpisanih sklopov.  Učno gradivo za letošnji Ekokviz za OŠ obsega štiri sklope  – E-odpadki in recikliranje elektronskih naprav (vsi tekmovalci – 6., 7. in 8. r), Trajnostni razvoj, varstvo okolja in onesnaževalci (6. r ), Ogljični odtis (7. r) in Zelena energija (8. r). Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju preko spletnega mesta Ekokviza.

V gradivu E-odpadki in recikliranje elektronskih naprav, ki je namenjena vsem učencem (6., 7. in 8. razreda)  se bodo učenci seznanili s tem, da v Sloveniji vsako leto na trg ponudimo več kot 40.000 ton novih električnih naprav, kar v povprečju pomeni 20 kg na prebivalca. Hkrati pa v enem letu zberemo manj kot 15.000 ton e-odpadkov. Kje se nahajajo ostali e-odpadki in kaj vse bi lahko naredili iz njih, če bi jih ustrezno odložili in reciklirali? Učenci  bodo v gradivu spoznali pomen ustreznega zbiranja e-odpadkov in kako neustrezno odlaganje tovrstnih odpadkov vpliva na okolje.

Gradivo Trajnostni razvoj, varstvo okolja in onesnaževalci je namenjeno učencem 6. razreda. Seznanili se bodo s pojmom ekologija, spoznali največje onesnaževalce našega planeta in spoznali nekaj rešitev, kako lahko tudi sami prispevajo k manjšemu onesnaževanju planeta.

V gradivu Ogljični odtis,  ki je namenjeno učencem 7. razreda, se bodo tekmovalci seznanili, kako  dandanes praktično vse človekove dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe. Poleg ogljikovega dioksida so v ozračju prisotni tudi drugi toplogredni plini, ki pomembno vplivajo na učinek tople grede. Kaj je učinek tople grede, koliko časa ostanejo toplogredni plini prisotni v ozračju, kolikšen je ogljični odtis posameznika in kaj lahko storimo, da ga zmanjšamo? Vse to in še več bodo učenci spoznavali v gradivu.

V gradivu Zelena energija, ki je namenjeno učencem 8. razreda bodo spoznali, da je energija nepogrešljiva za življenje sodobnega človeka. Brez energije bi vse obstalo, saj omogoča delovanje družbe na sploh. Kako pa sploh pridobivamo energijo? V gradivu želimo učencem predstaviti vire energije in še posebej izpostaviti negativne posledice rabe neobnovljivih (fosilnih) virov energije ter pozitivne učinke rabe obnovljivih virov energije. Ali je raba energije v Sloveniji učinkovita? Kakšne potenciale še imamo? Kaj je Atlas trajnostne energije in še veliko več je predstavljenega v gradivu.

Vabimo vas in učence vaše šole, da se nam pridružite in sodelujete v Ekokvizu. Če želite, da so vaši učenci med tekmovalci, nam posredujte prijavo, v kateri napišite: ime šole, ime in priimek mentorja Ekokviza ter elektronski naslov, na katerega bo prejemal vsa obvestila v povezavi z Ekokvizom. Rok za prijavo šol za sodelovanje je 16. december 2022.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
gradivo za tekmovanje 2. september 2022 po elektronski pošti, spletna stran
vprašanja za vajo 11. november 2022 vprašanja za vajo
prijava šole na tekmovanje 16. december 2022 na elektronski naslov info@ekosola.si
prijava ekip 4. januar 2023 v spletno aplikacijo
posredovanje šifer mentorjem 6. januar 2023 na elektronski naslov mentorja
šolsko tekmovanje 12. januar 2023 šolsko tekmovanje
državno tekmovanje 14. marec 2023 na OŠ Spodnja Šiška
X