RAZPIS: EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 2020/2021

Razpisujemo tekmovanje za naslov največja EKOFACA za šolsko leto 2020/2021

Tudi v  šolskem letu 2020/2021 želimo pri učencih spodbuditi radovednost za okolje in sodelovanje v Ekokvizu za OŠ, zato vas vabimo, da se tudi vaši učenci pridružijo letošnjim tekmovalcem. Na ekokvizu lahko tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov. Priporočljivo je, da so ekipe sestavljene po en učenec iz vsakega razreda, lahko pa so oblikovane poljubno. Omejitev velja le za ekipe, ki jih sestavljajo trije osmošolci, saj takšne ekipe na ekokvizu ne morejo sodelovati. Vsaka ekipa mora v pripravah na ekokviz pridobiti znanje iz vseh razpisanih sklopov.  Učno gradivo za letošnji Ekokviz za OŠ obsega tri sklope  – Hrana in mi (6.r ), Ogljični odtis/Krožno gospodarstvo (7.r) in Energija (8.r). Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju preko spletnega mesta Ekokviza.

V gradivu Hrana in mi, ki je namenjeno učencem 6. razreda, se bodo učenci seznanili s pomenom lokalno in sezonsko pridelane hrane, ki poleg tega, da je bolj zdrava, prinaša s seboj tudi druge pozitivne učinke (manj izpustov CO2, pravična trgovina, delovna mesta …). Trenutni trend je, da se spodbuja manj uporabe mesa. Vendar pa se temu ne moremo popolnoma izogniti. In zato prihaja v ospredje ekološka vzreja, s katero se bodo učenci seznanili v gradivu. Učenci bodo spoznali tudi, da je meso trenutno večji problem za podnebne spremembe kot prevozna sredstva. Problem pa so tudi predelana živila, ki predvsem negativno vplivajo na zdravje posameznika. Zato je bistveno, da se ohranja stare in domače, avtohtone sorte, ki so brez različnih dodatkov.

V gradivu Ogljični odtis/Krožno gospodarstvo, ki je namenjeno učencem 7. razreda, je predstavljeno krožno gospodarstvo kot ena od možnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Če želimo, da se uveljavi pravo krožno gospodarstvo, moramo učencem nujno predstaviti, da trenutni linearni model (vzemi-naredi-uporabi-zavrzi) negativno vpliva na okolje. Učenci bodo v gradivu spoznali pomen krožnega gospodarstva, ki temelji na prehodu na obnovljive vire energije, hkrati pa upošteva, da bo izdelek narejen brez odpadkov in onesnaževanja ter bo imel daljši časovni rok uporabe in bo primeren za predelavo, popravilo ali recikliranje. V gradivu je tako predstavljenih nekaj svetovnih primerov, ki so v svoje poslovanje in delovanje že vključili krožni model, ki prinaša pozitivne vplive na okolje.

V gradivu Energija ki je namenjeno učencem 8. razreda pa je predstavljeno, da lahko vire energije delimo v tri skupine: fosilni viri, jedrska energija in obnovljivi viri energije. Predstavljene so slabosti uporabe fosilnih goriv ter prednosti uporabe obnovljivih virov energije. Še vedno pa se prepogosto pojavlja strah pred jedrsko energijo. V gradivu so nanizane njene prednosti in zakaj bi morali poleg uporabe obnovljivih virov energije spodbujati tudi uporabo jedrske.

Vabimo vas in učence vaše šole, da se nam priključite in sodelujete v Ekokvizu.
Če se želite pridružiti tekmovalcem, nam posredujte prijavo v kateri napišite: ime šole, ime in priimek mentorja Ekokviza ter elektronski naslov, na katerega bo prejemal vsa obvestila v povezati z Ekokvizom.
Rok za prijavo šol za sodelovanje je 20. december 2020.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 23. oktober 2020 po elektronski pošti, spletna stran
Prijava šole na tekmovanje 20. december 2020 na elektronski naslov info@ekosola.si
Prijava učencev 8. januar 2021 v spletno aplikacijo
Šolsko tekmovanje 27. januar 2021 preko spleta
Državno tekmovanje 4. marec 2021 preko spleta

Ekokviz sodi med najbolj priljubljene dejavnosti Ekošole. V preteklem šolskem letu se je za naziv EKOFACA pomerilo 2.445 osnovnošolcev iz 120 šol, državni prvaki pa so postali učenci OŠ Leskovec pri Krškem.

X