RAZPIS: MEDNARODNA KONFERENCA 2024

Vabimo vas k sodelovanju na Mednarodni konferenci “Mladi v programu Ekošola za trajnostno družbo”, ki bo potekala v soboto, 25. maja 2024 na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, kjer boste lahko predstavili strokovne vsebine za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, življenjski slog, potrošniška družba in trajnostni razvoj, vpliv okolja na zdravje mladih, etično in trajnostno mišljenje, problematika na področju virov energije,  inovacije na področju vzgoje in izobraževanja,  motiviranje učencev in dijakov za učenje …

PRIJAVA NA MEDNARODNO KONFERENCO:

Rok za prijavo strokovnega referata je 15. marec 2024. Število mest je omejeno (izbor bo narejen na podlagi pripravljenih povzetkov, ki naj bodo povezani z izobraževanjem za  trajnostni razvoj). Prijavite se preko spletne aplikacije na povezavi:  https://ekosola.wufoo.com/forms/zvpfczo008cshg/ , kamor naložite tudi vaš povzetek (naslov povzetek/izvleček na A4 formatu – 4.200 znakov s presledki v katerem naj bodo predstavljeni: glavni raziskovalni problem, uporabljena raziskovalna oblika, rezultati raziskave, uporabnost ugotovitev in pomen nadaljnjih raziskav za boljše razumevanje raziskovalnega problema).

Rok za prijavo kot slušatelj/ica je 10. maj 2024 preko spletne aplikacije na povezavi: https://ekosola.wufoo.com/forms/zznh9qv036lkax/

O izboru primera za predstavitev na Mednarodni konferenci vas bomo obvestili do 5. aprila 2024.

V okviru mednarodne konference »Ekošole in trajnostni razvoj« bomo pripravili zbornik prispevkov, v katerem bodo objavljena vsa predavanja, ki bodo predstavljena na konferenci. Prispevek pripravite v slovenskem jeziku, povzetek in ključne besede naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku. Besedilo naj bo lektorirano.

NAVODILA ZA PRIPRAVO POVZETKA ZA PRIJAVO NA KONFERENCO: Povzetek naj ne presega ene A4 strani – vsebuje naj naslov, predstavitev vsebine vašega predavanja (predstavljena tema, ki jo poskušajte povezati s cilji trajnostnega razvoja in podnebnimi spremembami, cilji vaše aktivnosti, starostna stopnja otrok, metode dela, zaključki vaše aktivnosti).

IZBOR PRISPEVKOV: Pri izbiri bomo pri povzetkih upoštevali aktualnost teme, povezanost s cilji trajnostnega razvoja ali podnebnimi spremembami, strukturiranost izvedene aktivnosti, razumljivost predstavljene aktivnosti, ugotovitve ob zaključku aktivnosti. Število mest je omejeno.

ODDAJA STROKOVNEGA ČLANKA TER PPT PREDSTAVITEV: V kolikor boste izbrani za samostojno predavanje in predstavitev vašega primera, je rok za oddajo 10. maj 2024 (strokovni članek je pisan v slovenskem jeziku, naslov strokovnega članka in povzetek je potrebno napisati tudi v angleškem jeziku, obvezno lektoriran – nelektoriranih prispevkov ne bomo sprejemali).

X