RAZPIS: MEDNARODNA KONFERENCA 2021

MEDNARODNA KONFERENCA »Z LOKALNO PRIDELANO HRANO IN GIBANJEM DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA«, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, 14. junij 2021

Vabimo vas k sodelovanju na Mednarodni konferenci, ki bo potekala 14. junija 2021 v Dijaškem domu Ivana Cankarja Ljubljana, kjer boste lahko predstavili dobro prakso kot samostojni referat na razpisano vsebino o aktivnostih, ki ste jih izvedli v šolskih letih 2019/2020 ali 2020/2021.

  • Rok za prijavo: 20. maj 2021 (povzetek naj bo pripravljen z jasno zastavljenimi cilji in vsebinami, saj bo za predstavitev izbranih omejeno število najboljših primerov v obliki samostojnega referata v trajanju 20 minutne ppt predstavitve.
  • O izboru primera za predstavitev na Mednarodni konferenci vas bomo obvestili 21. maja 2021.
  • Rok za oddajo strokovnega prispevka: 4. junij 2021, rok za oddajo ppt predstavitve: 8. junij 2021

Svoj primer boste predstavili kot samostojen referat (20 minutna predstavitev), predhodno pa je potrebna prijava v kateri boste vpisali kratek povzetek projekta oz. primera dobre prakse, vezanega na eno od obeh v nadaljevanju razpisanih tematik.

  1. Lokalna pridelana hrana:  Z lokalno hrano zmanjšujemo onesnaževanje. Lokalna pridelana hrana so živila, ki so pridelana v domačem okolju.  Sicer je lahko manj privlačnega videza, vsebuje pa več vitaminov in hranilnih snovi, ki so pomembne za naše telo. Tudi lokalno nakupovanje podpira čisto okolje in naravo.  Zakaj je potrebno, da smo prehransko pismeni in se znamo odgovorno prehranjevati?
  2. Gibanje in zdrav življenjski slog: Zdrav življenjski slog je osnova za zdravje. Življenjski slog obsega zdravo prehrano, telesno aktivnost, zdrave življenje navade … (manj sladkih pijač, več vode; spremembe v prehrani; skrb za gibanje; kakovosten spanec; ……..

Mednarodna konferenca je namenjena koordinatorjem in vodjem projektov programa Ekošola.

V programu Ekošola želimo s tovrstnimi srečanji spodbuditi izmenjavo izkušenj, dobrih praks in zamisli med koordinatorji in ustanovami, ki so lahko vsem v pomoč pri načrtovanju in izvajanju okoljskih aktivnosti. Hkrati želimo predstaviti in zbrati nabor aktivnosti o obeh aktualnih temah.

NAVODILA ZA PRIJAVO

Na OBRAZCU ZA PRIJAVO na kratko opišite projekt oz. primer dobre prakse vaše ustanove iz šolskih let 2019/2020 ali 2020/2021, za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snovanju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, rezultatov ali pa zaradi načina, kako vam ga je uspelo izvesti v ustanovi ali tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami ali posamezniki).

NAVODILA ZA PISANJE PRISPEVKA

Prijave sprejemamo vključno do zapolnitve prostih mest oz. do  20. maja 2021.

Navodila za pripravo PowerPoint predstavitve:

–          naslovni strani predstavitve dodajte logotip programa Ekošola

–          prezentacija PowerPoint ne sme presegati več kot 7 MB

–          predstavitev traja dvajset minut

–          poslano prezentacijo/datoteko poimenujte ime_priimek_ustanova

–          predstavitev pošljite do 8. junija 2021 na naslov info@ekosola.si

Udeležba je za ustanove vključene v program Ekošola brezplačna.

Vljudno vabljeni!

X