RAZPIS: ZBORNIK avtorskih strokovnih člankov vsebin ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA 2021/2022

Posredujemo navodila za pripravo avtorskega strokovnega članka tematskih vsebin zgodnjega naravoslovja in trajnostnega razvoja v predšolskem obdobju v šolskem letu 2021/2022. Rok za oddajo samostojnega avtorskega strokovnega članka je torek, 31. maja 2022.
 

Poleg strokovnih vsebin zgodnjega naravoslovja lahko pripravite še druge strokovne vsebine: npr. življenjski slog, vpliv okolja na zdravje otrok v predšolskem obdobju, etično in trajnostno mišljenje, problematiko na področju virov energije…. 

Rok za oddajo prispevkov: 31. maj 2022, in sicer na e-naslov: info@ekosola.si

Pogoji za objavo prispevkov:

Navodila avtorjem za pripravo strokovnega prispevka.

Za nasvete in strokovno pomoč se obračajte na koordinatorja za vrtce Daneta Kataliniča na elektronski naslov: dane.katalinic@gmail.com

NAMEN VSEBINE ZBORNIKA
  • Predstaviti strokovne rezultate na področju naravoslovja in trajnostnega razvoja v predšolskem obdobju v šolskem letu 2021/2022
  • Prikazati možnosti različnih načinov uvajanja otrok v svet naravoslovja na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja sveta narave.
  • Predstaviti učinkovitost narave kot okolja, s katerim vplivamo na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave – okolja.
CILJI
  • Prikazati načine in metode raziskovalnega dela otrok.
  • Seznaniti se z rezultati raziskovalnega dela na tematskih vsebinah zgodnjega naravoslovja v ekovrtcih.
  • Spoznati primere dobre pedagoške prakse.
KOMU JE NAMENJEN ZBORNIK?
  • Vzgojiteljem in učiteljem kot didaktični pripomoček pri strokovnem delu
  • Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu ekoloških vsebin skozi vsebine zgodnjega naravoslovja v ekoakcijskem načrtu ekovrtcev in ekošol.
X