Razpisujemo tekmovanje v ekoznanju za srednješolce

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu bo predstavljeno krožno gospodarstvo in gozdovi. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim najbližjim, v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava. 

V šolskem letu 2019/2020 bomo že sedemnajstič pripravili Ekokviz za srednje šole. Vsako leto znova želimo pri dijakih spodbuditi radovednost za okolje in sodelovanje v Ekokvizu SŠ. Hkrati se trudimo predstaviti različne poglede na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole se bodo dijaki podrobneje seznanili s krožnim gospodarstvom in gozdovi.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem je največje možno število točk 30. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo 1. februarja 2020 na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

V letošnjem gradivu Ekokviza za srednje šole bodo dijaki v gradivu GOZD V SLOVENIJI IN SVETU spoznavali  bogastvo gozdov, saj je Slovenija po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji.

Dijaki bodo v gradivu spoznali bogastvo gozdov, ki ga gozd ustvarja od mikroorganizmov v prsti, ki pripomorejo h kroženju snovi, gobe in druge gozdne plodove, drevesa in lesne izdelke. Dijaki bodo dobili vpogled v mnoge civilizacije in kulture, ki so bile tesno povezane z gozdom in življenjsko odvisne od njega. Še vedno so ljudje po svetu, kakor tudi  v Sloveniji, ki z gozdom živijo, uporabljajo njegove dobrine in ga ob tem spoštujejo. Gozd je v življenju vsakega med nami še kako pomemben in to zavedanje želimo približati mladim.

V gradivu KROŽNO GOSPODARSTVO dijaki spoznajo način gospodarjenja z naravnimi viri in uvajanje procesa krožnega gospodarstva po svetu. Uspešna velika in mala podjetja na prvo mesto postavljajo gospodarno ravnanje z viri in čim daljše ohranjanje izdelka v uporabi. Na ta način zmanjšujejo stroške surovin, porabo energije, vode, zmanjšujejo ogljični odtis okolja, hkrati pa razvijajo inovativne načine proizvodnje, recikliranja in ponovne uporabe izdelka. Proces poudarja kakovost izdelka pred količino

Prijavnina

Pogoj za udeležbo na državnem  tekmovanju je tudi plačilo prijavnine (za SŠ, ki niso v programu Ekošola) v višini 60 evrov (brez DDV), ki bo namenjena pokrivanju dela stroškov priprave tekmovanja. Prispevek plačajo šole na podlagi prejetega računa, pri čemer prijava na državno tekmovanje velja kot naročilnica.

AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 15.10.2019 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 12.12.2019 Naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 9.12.2019 po elektronski pošti
Poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 20.12.2019 Po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si
Državno tekmovanje 1.2.2020 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
GRADIVO
Ste vedeli?
  • Da Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi in da 1.180.281 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države, ob tem pa imamo še 14.367 ha drugih gozdnih zemljišč?
  • Da se pri proizvodnji ene majice ustvari 7 kg CO2 in porabi 2650 litrov vode?
X