ŠOLSKI VRTOVI 2022

Mali, veliki, klasični, urbani …

V šolskem letu 2021/2022 smo s šolskimi vrtovi znova obogatili program Ekošola. Otroci v vrtcih, učenci in dijaki so bili aktivno vključeni ter tako pridobivali nove spretnosti in znanje. Pri tem jih usmerjate mentorji. Vsaka ustanova se sama odloči, kakšni bodo velikost, videz in organizacija šolskih vrtov.

Marca so ustanove, ki so izbrale temo okolica šole/vrtca ali izbrale projekt Šolska VRTilnica, prejele paket semen, ki jih je podarila Semenarna Ljubljana. Kaj vse je zrastlo iz semen, si lahko ogledate v posebni številki Ekošolskega lista. Nekateri mentorji pa so ob poslanih fotografijah zapisali tudi nekaj svojih razmišljanj. Vabimo vas, da jih preberete. Prepričani smo, da vas bodo navdihnila, da tudi v vaši ustanovi poskrbite za vrt, ga prenovite, obogatite ali prepoznate kakšno praktično rešitev.

POSEBNA ŠTEVILKA EKOŠOLSKEGA LISTA

 

X