SPLETNA POVEZAVA NA ŠOLSKO TEKMOVANJE V EKOKVIZU ZA SREDNJE ŠOLE

Šolsko tekmovanje bo potekalo na spletni povezavi ŠOLSKO TEKMOVANJE

Povezava bo aktivna na dan tekmovanja, 11. decembra 2020 od 13. do 15. ure.

Tekmujejo lahko prijavljeni dijaki, ki imajo dodeljeno šifro. Vsak dijak tekmuje v svoji kategoriji  (SPI, SSI/PTI, GIM) in odgovarja na 50 vprašanj. Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko. Negativnih točk ni. Končni dosežek dijaka je doseženo skupno število točk.  V primeru, da bosta imela na posamezni šoli dva dijaka (ali več) izenačeno število točk, se bo upošteval tudi čas, potreben za reševanje kviza.

Vsak dijak lahko tekmuje samo enkrat in ima za odgovarjanje na voljo največ 20 minut. Ko tekmovanje zaključi, se ne more še enkrat prijaviti in tekmovati znova (šifra velja za enkratno prijavo).

POMEMBNO: Dijaki posamezne šole morajo tekmovati istočasno!

 

X