SPREMEMBA TEKMOVANJA V EKOKVIZU ZA OSNOVNE ŠOLE 2020/2021

Tekmovanje v Ekokvizu za OŠ bo v šolskem letu 2020/2021 potekalo posamično. Vsak učenec bo tekmoval iz vsebine oz. razreda katerega obiskuje.

 

Ker trenutne razmere žal ne omogočajo ekipne izvedbe šolskega tekmovanja v Ekokvizu za OŠ, smo se odločili, da v letošnjem šolskem letu tekmovanje prilagodimo tako, da bodo učenci  vseeno lahko sodelovali, vendar ne kot ekipa, temveč kot posamezniki.

Datum šolskega tekmovanja je 27. januar 2021 med 7. in 15. uro preko spletne povezave. Tekmovanje bo potekalo individualno. Vsak sodelujoči učenec bo tekmoval iz vsebine oz. razreda katerega obiskuje.

Učenci 6. razreda bodo tekmovali iz vsebine, ki je namenjena 6. razredom:  Hrana

Učenci 7. razreda bodo tekmovali iz vsebine, ki je namenjena 7. razredom: Ogljični odtis/Krožno gospodarstvo

Učenci 8. razreda bodo tekmovali iz vsebine, ki je namenjena 8. razredom: Energija

Potek tekmovanja:

Tekmovanje bo potekalo na enak način kot do sedaj, le da boste mentorji prijavili vsakega učenca posebej (ime in priimek, razred). Mentorji boste za vsakega učenca prejeli šifro in povezavo, ki jo boste posredovali učencu, s katero  bo na dan tekmovanja dostopal do reševanja kviza (vsak s svojo šifro). Vsak učenec bo imel v svoji skupini glede na vsebino na voljo 30 vprašanj iz svojega področja. Učenci 6. razreda bodo imeli vprašanja iz poznavanja vsebine Hrane. Učenci 7. razreda bodo imeli vprašanja iz poznavanja vsebine Ogljičnega odtisa/Krožnega gospodarstva in učenci 8. razreda bodo odgovarjali na vprašanja iz vsebine Energije.

Šolsko tekmovanje: 27. januar 2021 – rok za prijavo učencev za tekmovanje 8. januar 2021
Učence prijavite na povezavi:
https://ekosola.wufoo.com/forms/q1phhcta10kqgwa/

Šolsko tekmovanje bomo prilagodili glede na število prijav. Če bo možno, bomo tekmovanje izvedli na isti dan za vse razrede. V primeru večjega števila prijav bodo učenci razdeljeni na dva dni. Učenci bodo tekmovali med 7. in 15. uro. Pomembno je, da vsi prijavljeni učenci iste šole in posameznega razreda pričnejo s tekmovanjem istočasno. Na vsaki šoli bodo prvi trije učenci vsakega razreda (6., 7. in 8.) zmagovalci šolskega tekmovanja in se bodo uvrstili na regijsko tekmovanje. Iz vsake šole gre na regijsko tekmovanje največ devet tekmovalcev. V primeru, da bosta imela dva učenca enako število točk v svoji kategoriji (6., 7. ali 8.razred), se upošteva krajši čas reševanja.

Državno tekmovanje:  4. marec 2021

Državnega tekmovanja se bodo udeležili prvi trije učenci posamezne kategorije/posameznega razreda: prvi trije učenci 6. razreda, prvi trije učenci 7. razreda in prvi trije učenci 8. razreda. Na državnem tekmovanju učenci tekmujejo preko spleta in odgovarjajo na 40 vprašanj iz posamezne razpisane vsebine.

Zmagovalci v posamezni kategoriji so učenci, ki bodo dosegli največje število točk. V primeru, da imata v posamezni kategoriji dva učenca enako število točk, se bo upošteval krajši čas reševanja. V primeru, da imata dva učenca enako število točk in enak čas, oba dosežeta enako mesto.

Za državno tekmovanje je dodatno gradivo v vseh treh vsebinah:

X