Vrtec Mursa Sobota – Enota Urška

Spodbujanje gibanja otrok v 1.starostnem obdobju

 

Hladne zimske dni smo v oddelku 1-3 leta popestrili s številnimi gibalnimi dejavnostmi, ki podpirajo filozofijo sistema NTC učenja in posledično vplivajo na nastajanje novih možganskih povezav. Zabavne in igrive dejavnosti, so ob ponavljanju povečale gibalno samozavest malčkov in vplivale na razvoj novih gibalnih spretnosti in sposobnosti.

 

Pripravila: Barbara Majc

X