Vrtec Murska Sobota – Ekobranje za ekoživljenje

V našem vrtcu radi skrbimo za okolje ter smo posebej pozorni na našo okolico in njeno čistočo.

V tem šolskem letu smo sledili ciljem:

  • Otrokom približati knjigo z eko vsebino
  • Otrokom privzgojiti pozitiven odnos do knjige
  • Otrokom in odraslim ponuditi drugačen način ekološke ozaveščenosti
  • Spodbujati skrb in odgovornost ter vključevati družino in vrtec

Pri samem izvajanju projekta smo uporabili različne metode s katerimi smo sledili cilju Ekobranja za Ekoživljenje, temeljile so na aktivnostih otrok in staršev.

Otroci so tedensko izbirali knjige, jih odnašali domov, skupaj s starši prebrali ter narisali risbico in jo v vrtcu predstavili.

Skupaj smo izbrali deklamacijo Iščemo hišico; A. Štefan ter knjigo Plastenka praznuje veliko noč; H. Kraljič.

Starše smo povabili k sodelovanju, da so prinašali tetra pak od mleka ter prazne plastenke.

Tako je nastala hišica oz. kotiček za ogledovanje knjig, iz plastenk pa smo izdelali košarice za velikonočne pirhe.

Skozi vso šolsko leto smo spremljali problematiko našega kraja, med drugim smo se srečevali tudi z odlaganjem smeti v bližnjem potoku in skupaj iskali rešitve.

 

Pripravila: vzgojiteljica Anita Novak

X