Vrtec Murska Sobota – Ekobranje za ekoživljenje

Že v vrtcu dajemo velik poudarek ekologiji in okoljski vzgoji. Ker je knjiga že od nekdaj naša spremljevalka, smo se tudi v tem šolskem letu odločili za projekt Ekobranje za ekoživljenje.

Zato smo kot način za doseganje obeh ciljev – spodbujanje k branju in ekološka ozaveščenost – izbrali eko nahrbtnik. Vanj smo dali knjige z ekološko vsebino, knjigo Eko družabne igre, zvezek v katerega so se zapisovala doživetja in izjave otrok ali so otroci kaj narisali ter našo maskoto oddelka – sončka.

Z izštevanko smo določili otroka, ki je nesel eko nahrbtnik domov in tako en teden preživel z njegovo družino. Tako so starši, stari starši ali sorojenci otroku prebrali eno ali več knjig iz nahrbtnika, se o vsebini pogovarjali in ob tem tudi ustvarjali. Nato je otrok v vrtcu pripovedoval o vsebini izbrane knjige in predstavil eko družabno igro, ki jo je skupaj s starši izdelal.

Projekt smo končali s podelitvijo priznanj.

 

Avtorica: Selma Šalika, dipl. vzg.

X