Začetno usposabljanje za učitelje v programu GLOBE

27. in 28. avgusta 2021 je v CŠOD Lipa v Črmošnjicah potekalo začetno strokovno usposabljanje za učitelje v programu GLOBE (Global learning and observation to benefit the environment).

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Program združuje učence, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: Spodbujati poučevanje in učenje o znanosti, izboljševati okoljsko pismenost in varovanja okolja ter spodbujati znanstvena odkritja.

Srečanje so pripravili in izvajali Zoran Petrov (CŠOD, GLOBE Slovenija), Jasmina Mlakar (program Ekošola), Diana Garašić in Borjanka Smojver (GLOBE Hrvaška), Bára Semeráková (regijska pisarna GLOBE za Evropo in Evrazijo) in Peter Falcon (koordinator za ozaveščanje o znanosti o Zemlji, JPL, NASA).

Udeleženci so se seznanili z vsemi tematskimi sklopi, ki jih pokriva program GLOBE – atmosfera, hidrosfera, pedosfera, biosfera in Zemlja kot sistem; praktično pa so se na terenu preizkusili v izvajanju protokolov na področju hidrosfere, atmosfere in biosfere. Naučili so se izdelati svoj klinomer, določiti višino drevesu, preverjati pokrovnost drevesnih krošenj, uporabljati pripomočke za različne meritve na področju hidrosfere (za določanje pH vrednosti, količine raztopljenega kisika, vsebnosti nitratov, električne prevodnosti …), spoznali pa so tudi spletno aplikacijo GLOBE observer, s pomočjo katere so se naučili določati vrste oblakov in meriti druge podatke za področje atmosfere.

V programu Ekošola je trenutno 10 prvih GLOBE učiteljev, ki so že opravili potrebno on-line izobraževanje, s tem praktičnim usposabljanjem pa so svoje znanje še nadgradili in teorijo prenesli v prakso.

Program GLOBE se bo v letošnjem šolskem letu izvajal kot poseben projekt programa Ekošola, izvajanje pa podpira tudi Ameriška Ambasada v Sloveniji.  Več informacij o izvajanju programa pa sledi kmalu.

https://www.globe.gov/

X