ZBORNIK ZBRANIH VSEBIN ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA

Vabimo vas, da posredujete prispevke o projektnih rezultatih tematskih vsebin zgodnjega naravoslovja in ostalih vsebin dobre prakse. Rok za oddajo prispevka je petek, 29. maj 2020.

VABILO

Vabimo vas, da posredujete prispevke o projektih rezultatih tematskih vsebin zgodnjega naravoslovja v zbornik zbranih vsebin projekta “Zgodnje naravoslovje temelj za trajnosti razvoj”
ali 

prispevek dobre prakse iz tematskih sklopov
PODNEBNE SPREMEMBE, VODA, ODPADKI, ENERGIJA

 

Rok za oddajo prispevkov: 29. maj 2020, in sicer na e-naslov:

info@ekosola.si
VSEBINA ZBORNIKOV PRETEKLIH LET

2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009

Pogoji za objavo prispevkov:
 1. Da ne presegajo štirih strani formata A4.
 2. Da so strokovno pregledani in lektorirani.
 3. Vsebina naj bo pisana skladno z navodili.

Navodila avtorjem za pripravo prispevka.

Za nasvete in strokovno pomoč se obračajte na koordinatorja za vrtce Daneta Kataliniča na elektronski naslov: dane.katalinic@gmail.com

NAMEN VSEBINE ZBORNIKA
 • Predstaviti rezultate posameznih projektnih vsebin ekovrtcev, ki so bile obravnavane skozi posamezne naravoslovne tematske sklope s področja naravoslovja v ekoakcijskem načrtu za ekovrtce v šolskem letu 2019/2020
 • Prikazati možnosti različnih načinov uvajanja otrok v svet naravoslovja na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja sveta narave.
 • Predstaviti učinkovitost narave kot okolja, s katerim vplivamo na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave – okolja.
CILJI
 • Prikazati načine in metode raziskovalnega dela otrok.
 • Seznaniti se z rezultati raziskovalnega dela na tematskih vsebinah zgodnjega naravoslovja v ekovrtcih.
 • Spoznati primere dobre pedagoške prakse.
KOMU JE NAMENJEN ZBORNIK?
 • Vzgojiteljem in učiteljem kot didaktični pripomoček pri strokovnem delu
 • Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu ekoloških vsebin skozi vsebine zgodnjega naravoslovja v ekoakcijskem načrtu ekovrtcev in ekošol.
X