ZELENI PINGVIN SE JE PREDSTAVIL NA EKOŠOLAH – SPLETNA APLIKACIJA ZA POMOČ PRI ZMANJŠANJU EMISIJ OGLJIKA

Zeleni pingvin je platforma in aplikacija, ki otroke, učence, starše in celotna mesta uči, kako zmanjšati emisije z uporabo manjših količin neobnovljivih virov in trajnostnim načinom življenja ter tako zmanjšati negativni vpliv človekovega delovanja na okolje.

Uporablja pametne digitalne tehnologije, ki mlade motivira prek elementov igre v učnih okoljih, tako pritege njihov interes in jih navdihne. Izobraževalna igra omogoča učencem v šolah, da beležijo svoje dejavnosti ter zbrane podatke združijo s podatki o porabi energije, odpadkov, vode in drugih.

Na izbranih ekošolah: OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana, OŠ Lava, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Vavta vas, OŠ Loka smo v mesecu aprilu učencem v obliki delavnice predstavili vsebino platforme, ki je bila posvečena aktualni temi podnebnim spremembam in ogljičnem odtisu.

Učenci so iskali glavne krivce za spremembe v podnebju, se podrobneje seznanili z ogljičnim odtisom in načrtovali ukrepe, kako bodo v prihodnje poskusili zmanjšati svoj ogljični odtis ter ogljični odtis njihove šole. Spoznali so spletno interaktivno platformo, si ogledali izobraževalna gradiva ter se preizkusili v spletnem kvizu. Najboljši so prejeli tudi svinčnike in radirke Zelenega pingvina.

X