ZMAGOVALCI EKOKVIZA ZA SREDNJE ŠOLE 2023/2024

Največ znanja o energetsko-podnebni pismenosti so pokazale dijakinje iz Naklega, Maribor in Ivančne Gorice

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanja okolja, ŠC Celje,  je  2. februarja 2024 potekalo državno tekmovanje v ekoznanju, na katerem so se pomerili srednješolci iz vse Slovenije. Sodelovalo je 196 dijakov in dijakinj iz 54 srednjih šol, vključenih v mednarodni program Ekošola, in ostalih srednjih šol, ki so se prijavile na tekmovanje. V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagala dijakinja Nastja Tratnik iz Biotehniškega centra Naklo, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja je slavila dijakinja Edita Kreča iz Biotehniške šole Maribor, v kategoriji strokovnih in splošnih gimnazij pa je prvo mesto osvojila dijakinja Zoja Peteh iz Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki je dosegla vseh 50 točk.

Dijaki iz treh srednješolskih programov izobraževanja so letos reševali  vprašanja iz energetske-podnebne pismenosti. Gradivo je vključevalo vsebine, kot so zgodovina človekove rabe energije, definicija energetsko-podnebne pismenosti, osrednja načela in temeljne usmeritve energetske pismenosti ter Slovenija in viri energije za proizvodnje električne energije.

V času preverjanja znanja dijakov je potekalo v zbornici šole gostiteljice srečanje mentorjev. Vsebina srečanja se je nanašala na povezovanje srednjih šol in fakultet, da bi se okrepilo sodelovanje med profesorji srednjih šol in profesorji fakultet.

Mag. Mojca Drevenšek je predstavila spletno aplikacijo ENERGUS, digitalno zbirko prosto dostopnih energetsko-podnebnih virov, ki jo razvijajo za učitelje.

Udeleženci so poslušali predavanje mag. Mojce Drevenšek in Ive Tanjšek iz društva EN-LITE, ki sta predstavili pomen povezanosti energije, družbe in gospodarstva. Poudarili sta, da je potrebno energetsko-podnebne teme vključevati v neformalno izobraževanja v šolah. Mladinski podnebni delegat Rok Dolenc je spregovoril o letnem srečanju COP, ki  je potekalo decembra 2023 v Združenih arabskih emiratih. S prisotnimi je delili glavno sporočilo konference: »Vsak posameznik naj poskuša živeti čim bolj trajnostno.«

Dijaki so reševali test preko spleta in odgovarjali na 50 vprašanj  https://quiz.radio.si/9bde9092-7c89-455f-8c87-91aa310ce2cc

Skladno s pravilnikom o podeljevanju zlatih, srebrnih in bronastih priznanj smo podelili priznanja dijakom po številu doseženih točk na državnem tekmovanju.

kategorija zlata srebrna bronasta
GIM 50 – 46 točk 45 -42 točk 41 – 35 točk
SSI/PTI 49 – 20 točk / /
SPI 42 – 34 točk 33 – 29 točk 28 – 23  točk
Zmagovalci po kategorijah izobraževanja:
Kategorija SPI
1. mesto Nastja Tratni Biotehniški center Naklo, Srednja šola
2. mesto Adam Hrabar Srednja gozdarstva, lesarska in zdravstvena šola Postojna
3. mesto Tim Robič Tehnični šolski center Maribor
Kategorija SSI/PTI
1. mesto Edita Kreča Biotehniška šola Maribor
2. mesto Nejc Pečar Tehnični šolski center Maribor
3. mesto Klara Pirc Makše ŠC Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola
Kategorija GIM
1. mesto Zoja Peteh Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
2. mesto Žiga Savšek Gimnazija Ledina
3. mesto Lana Kovačič Gimnazija Bežigrad

Fotografije: ŠC Celje, SŠGVO in program Ekošola

X