Zmagovalci projekta Odpadkom dajemo novo življenje

V nagradnem natečaju projekta Odpadkom dajemo novo življenje je sodelovalo 68 ustanov z več kot 190 različnimi izdelki.

Učenci so z različnimi likovnimi tehnikami ustvarjali izdelke iz vsaj ene od izbranih vrst odpadne embalaže (plastika, papir in karton, kovina). Tako so na primer izdelovali: korita za rože, napisali »reciklirano« pravljico Sadna kupa, čebelice in njihov dom – čebelnjak ter pesem Okolje varuj. Prav tako so naredili nekaj praktičnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno: drobižnico, vrečke iz blaga za večkratno uporabo in pogrinjke. Nastalo je kar nekaj didaktičnih pripomočkov: dijaki so iz zamaškov izdelali matematični učni pripomoček – Pitagorov izrek, učenci s prilagojenim programom pa so izdelali didaktični pripomoček za utrjevanje prvih glasov v besedi, črk in za učenje abecede ter spomin …

Zaradi COVID-19 nekateri otroci, učenci in dijaki niso uspeli izvesti vseh načrtovanih aktivnosti, vendar so obljubili, da bodo z delom nadaljevali tudi jeseni.

ZMAGOVALCI PROJEKTA ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE

OŠ Zbora odposlancev Kočevje, učiteljica Neža Sedej in učenci 2. skupine GOS, razred 6. C

X