ZMANJŠAJMO UPORABO PLASTIČNIH VREČK

Plastične vrečke se nikoli povsem ne razgradijo, t. i. mikroplastiko najdemo v živih bitjih in hrani. Spremenimo svoje navade, sodelujmo v akciji »Imam svojo vrečko!«.

V programu Ekošola smo se pridružili kampanji »Imam svojo vrečko«, ki opozarja na negativne vplive pretirane potrošnje plastičnih vrečk na okolje in naša življenja. Med njimi so še posebej problematične najtanjše lahke plastične nosilne vrečke, ki jih zelo redko ponovno uporabimo. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa se nekontrolirano pojavljajo v okolju. To otežuje tudi dejstvo, da se tako v vodi kot na kopnem razgrajajo več desetletij.

Kaj lahko stori vsaj med nami?

Kampanja »Imam svojo vrečko«!« poudarja pomen trajnostne potrošnje in ravnanja s plastičnimi vrečkami. Spremenimo svoje obnašanje: dosledno uporabljajmo vrečke za večkratno uporabo, pozanimajmo se o izvoru plastične vrečke in o njenem recikliranju. To naj bo naš prispevek za manj plastičnih vrečk.

Kampanjo »Imam svojo vrečko!« je pripravilo Ministrstvo za okolje v sodelovanju s trgovskimi družbami, nevladnimi organizacijami in društvi, dvema zbornicama, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Zloženka

Prvega januarja 2019 bo začela veljati prepoved brezplačnih lahkih plastičnih nosilnih vrečk na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov. Izvzete so zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so nemnejen za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana (sadje, zelenjava, sveži mesni izdelki).

POZOR! ALI VESTE?

  • Ena plastična nosilna vrečka v vodi razpada do trideset let, na kopnem pa kar 100 let.
  • Plastične nosilne vrečke pod vplivom sonca, (morske) vode in mikroorganizmov nenadzorovano razpadajo le na manjše delce, imenovane mikroplastika. Ta se razgrajuje izjemno počasi in ostaja v okolju in s tem tudi živih bitij  (še) več časa.
X