Eko-paket

Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove!

KAJ POMENI KRATICA KEMS? KAKO JE SESTAVLJENA KEMS?
KAKO RECIKLIRAMO KEMS IN ALI LAHKO RES IZ ODPADNE KEMS NASTANEJO NOVI IZDELKI?
OPIS PROJEKTA:

Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak), še posebej med mladimi, njihovimi vzgojitelji, učitelji, profesorji in starši. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les.
Več o projektu Eko-paket: http://www.eko-paket.si/ in FB: https://www.facebook.com/ekopaketslo/

CILJI:

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, ki jih uporabljamo v šoli, doma, v službi, na poti in drugje. Zato je pomembno, da otroci, učenci, mladi in drugi spoznajo:

 • Kako je sestavljena KEMS.
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo.
 • Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik.
 • Kako recikliramo odpadno KEMS.
 • Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS.
AKTIVNOSTI:

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih izdelkov v vrtcih, šolah, doma in na ustvarjalnih delavnicah. Zato je projekt primeren za vse starostne skupine.

Projekt je razdeljen na obvezni del (ločeno zbiranje in odlaganje KEMS) in neobvezni del (nagradni natečaj).

I. Ločeno zbiranje in odlaganje KEMS
Na vaši ustanovi morate odpadno KEMS ločeno zbirati in odlagati v zabojnik za odpadno embalažo (oziroma odpadno plastiko). Za to ni treba vzpostaviti posebnega sistema ločevanja odpadkov, temveč samo prilagodite obstoječega, ki bo omogočal čim lažje in čim bolj praktično izvajanje te aktivnosti. Ob tem morate otroke, učence ali dijake tudi izobraževati in ozaveščati o pomenu ločenega zbiranja in odlaganja KEMS v pravi zabojnik in o recikliranju KEMS.

II. Nagradni natečaj “Ustvarjajte iz odpadne embalaže za mleko in sokove”  je razdeljen na 5 starostnih skupin:
1. otroci v vrtcih
2. učenci prve triade OŠ
3. učenci druge in tretje triade OŠ
4. posebna kategorija
5. dijaki in študentje

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO IZDELKOV

Nagradni natečaj se zaključi v ponedeljek, 11. aprila 2022. Vaše aktivnosti v projektu na kratko opišite v Poročilu o delu, dodajte pripadajoče fotografije ter pošljite na naslov: info@ekosola.si .

1)      vrtci ·         Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr. risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, drugo):

–          Dom in življenje slovenske krave mlekarice (od kmetije do mlečnih izdelkov)

–          Okolju prijazna vozila sedanjosti in prihodnosti

–  Gozd in biotska pestrost

2)      1. triada OŠ
3)      2. triada OŠ
4)      Posebna kategorija
5)      3. triada OŠ in SŠ ·         Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr. risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, drugo):

–          Dom in življenje slovenske krave mlekarice (od kmetije do mlečnih izdelkov)

–          Okolju prijazna vozila sedanjosti in prihodnosti

–  Gozd in biotska pestrost

·         Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr. risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, drugo):

–          Dom in življenje slovenske krave mlekarice (od kmetije do mlečnih izdelkov)

–  Foto in video prispevki o sestavi, uporabi in reciklaži KEMS: iz česa je sestavljena, kako poteka izdelava, kako jo ločujemo po uporabi.

Vključujte – raziskujte!

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, zato jih uporabljamo v šoli, službi, doma, na poti in drugje. V ustvarjanje so tako lahko vključeni učenci različnih starosti, vključeni so lahko tudi starši, stari starši, prijatelji ali drugi posamezniki iz domačega kraja.

Pomembno je, da učenci, mladi in drugi, ki sodeluje pri ustvarjanju, ugotavljajo in raziskujejo:

 • Kako je sestavljena KEMS?
 • Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
 • Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik?
 • Kako recikliramo odpadno KEMS?
 • Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
 • Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrtcih, šolah, fakultetah?
 • Katere izdelke iz recikliranih surovin KEMS uporabljate doma? 

Nagrajujemo najbolj izvirne in domišljene!

Kreativna dela bomo izbirali po kriterijih:

vsebinska ustreznost (skladnost izdelka s temo in starostno kategorijo) ● kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost) ● celostni estetski vidik sodelovanje šolarjev (pri pripravi in izdelavi kreativnega dela, pri poročilu) ● uporabnost  in uporaba dela v druge namene (pri drugem predmetu, zbiralni ali ozaveščevalni akciji ipd.), ● sodelovanje z drugimi skupinami: vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v vašem kraju itd.

V vsaki skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela priznanja, praktične nagrade ter nagradne bone za ustanove in mentorje. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu (www.eko-paket.si) in Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja. Prav tako se strinjate, da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.

X