Mlekastično! Izberem domače

Pot mleka od kmetije do kozarca
Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov na naših mizah in kdo sodeluje v njej? Ali smo v Sloveniji samooskrbni z mlekom? Kako na slovenskih kmetijah skrbijo za krave mlekarice? Kako sodelovati ob svetovnem dnevu mleka?
Opis projekta:

V projektu raziskujemo in ugotavljamo pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavimo na različne načine. V ospredju so teme in vprašanja o tem, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika povezujemo tudi z drugimi trajnostnimi vprašanji, kot je embalaža, transport in odgovorna poraba.

Cilji:
 • Raziskujemo izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot.
 • Spoznavamo slovenske, lokalne kmetije, pridelovalke mleka, raziskujemo, kako živijo krave mlekarice.
 • Upoštevamo trajnostne vidike, povezave z mlečno potjo: spodbujamo lokalno samooskrbo, preprečujemo zavrženo hrano, raziskujemo embalažo in transportne poti
 • Ugotavljamo pomen znaka Lokalna kakovost (Naša super hrana)
Teme projekta:
Aktivnosti:
 • Slovenija – dežela belega zlata:

Lokalno pridelano mleko / uvoženo mleko (ogljični odtis). Kakšna je trajnostna pridelava mleka? Ali so mlečni izdelki na naših policah varni in zdravi (kako vemo)? Kako s proizvodnjo mleka ohranjamo naše podeželje? Kaj pomeni znak Lokalna kakovost? Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do okusnih mlečnih izdelkov na mizi? Kdo vse je vključen v proces? Kakšne so njihove naloge?

 • Slovenska krava je taprava:

Raziskovanje skrivnostnega življenja krav. Obiski bližnjih kmetij. Kako kmetje skrbijo za svoje krave? S čem se krave prehranjujejo? Kaj jedo pozimi? Kako poteka “povprečen kravji dan”? Kdaj lahko krave prvič pomolzemo? Koliko mleka nam dajo? Kaj vse lahko izdelamo iz kravjega mleka? Izginjanje agrobiodiverzitete. Ali kakovost krme vpliva na kvaliteto mleka?

 • Za zdravje pijmo mleko kravje:

Kaj sploh je mleko? Katere mlečne izdelke poznamo? Kako so narejeni? Zakaj imajo mleko in mlečni izdelki v naši prehrani tako pomembno vlogo? Katera hranila vsebuje mleko? Koliko mleka in mlečnih izdelkov na dan je priporočljivo užiti? Sodelovanje pri načrtovanju jedilnikov. Zbiranje receptov in kuhanje.

 • Svetovni dan mleka: 1. junij 2022:

Aktivnosti, ki jih izvajate po šolah, povežite s svetovnim dnevom mleka. Namenjen je ozaveščanju o pomenu uživanja mleka kot viru beljakovin in energije ter njegovem vplivu na rast in razvoj otrok. Posamezno aktivnost ali serijo aktivnosti lahko izvedete že pred svetovnim dnevom mleka.

Gradivo in pripomočki
NAGRADNI NATEČAJ

Izbrali bomo:

 • tri najboljše projekte ali aktivnosti v vsaki starostni skupini,
 • 5 izstopajočih šolskih ali lokalnih kampanj v povezavi s svetovnim dnevom mleka.

Rok za oddajo izdelkov je petek, 3. junij 2022. Fotografije izdelkov pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si in jim priložite izpolnjen obrazec.

Delo po starostnih skupinah

Namigi za izvajanje aktivnosti, prilagojene starostnih skupinam otrok in mladih:

1)    Vrtci

2)    1. triada OŠ

3)    šole s PP

Likovno-grafični izdelki: risbe, kolaži, lepljenke, 3D liki in skulpture, posterji, makete …
4)    2. triada OŠ Likovno-grafični izdelki: risbe, kolaži, lepljenke, 3D liki in skulpture, posterji, makete …
Literarno-novinarski prispevki: zgodbe, pesmi, ankete, reportaže, poročila, intervjuji, videofilmi, oglasi risanke, stripi, knjižice, zgodbe, slikopisi …
5)    3. triada OŠ

6)    srednje šole / fakultete

 

Literarno-novinarski prispevki: zgodbe, pesmi, ankete, reportaže, poročila, intervjuji, videofilmi, spoti, stripi, risanke, knjižice, zgodbe, slikanice …
Raziskovalni izdelki: seminarske, raziskovalne, druge naloge in izdelki  …
Likovni prispevki: risbe, kolaži, lepljenke, 3D liki in skulpture, posterji, makete …

Te aktivnosti je mogoče združiti ali izvesti v sklopu serije dogodkov in projektov:

·         razredne ali šolske kampanje
·         kampanje v lokalni skupnosti
·         tematski (naravoslovni, tehniški) dnevi
·         sodelovanje v globalni kampanji ob svetovnem dnevu mleka, 1. junija,

·         obisk kmetije ali lokalnega pridelovalca hrane (prilagojeno glede na razmere COVID-19)

Predlogi aktivnosti:
Izobraževanje mentorjev

V kolikor bodo razmere COVID-19 omogočale, bomo za omejen število sodelujočih mentorjev organizirali ogled proizvodnje Ljubljanskih mlekarn.
Webinar/delavnica predvidena januarja 2022.

Povezujte z drugimi vsebinami in projekti

Aktivnosti lahko povežete ali nadgradite z drugimi projekti v letošnjem šolskem letu:

 • Eko-paket (življenjska pot, pravilno ravnanje in krožno gospodarstvo kartonske embalaže za mleko in sokove),
 • E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo,
 • Ekošola meri odtis CO2 (orodje Kalkulator CO2 je v razvoju, med sklopi za merjenje ogljičnega odtisa je tudi hrana),
 • Mladi poročevalci za okolje,
 • Altermed (recepti z mlekom),
 • Hrana ni za tjavendan (zmanjševanje količin zavržene hrane).
X