RAZPIS: EKOKVIZ 2023/2024 ZA OSNOVNE ŠOLE

Razpisujemo tekmovanje za naslov največjih EKOFRAJERJEV za šolsko leto 2023/2024

Tudi v  šolskem letu 2023/2024 želimo pri učencih spodbuditi radovednost za okolje in ena od možnosti za to je tudi sodelovanje v Ekokvizu za OŠ. Vabimo vas, da se tudi vaši učenci pridružijo letošnjim tekmovalcem. Na ekokvizu lahko tekmujejo učenci 6., 7. in 8. razredov. Priporočljivo je, da so ekipe sestavljene tako, da je po en učenec iz vsakega razreda, lahko pa so oblikovane poljubno. Omejitev velja le za ekipe, ki jih sestavljajo trije osmošolci, saj takšne ekipe na ekokvizu ne morejo sodelovati. Vsaka ekipa mora v pripravah na ekokvizu pridobiti znanje iz vseh razpisanih sklopov.  Učno gradivo za letošnji Ekokviz za OŠ obsega štiri sklope  – GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment  (skupno gradivo za vse tekmovalce – 6., 7. in 8. r), Voda – naše bogastvo (6. r ), Ohranjanje biotske pestrosti (7. r) in Podnebne spremembe (8. r). Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju (šolsko tekmovanje preko spletnega mesta Ekokviza, državno tekmovanje v živo na eni od osnovnih šol).

V gradivu GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment , ki je namenjena vsem učencem (6., 7. in 8. razreda)  se bodo učenci seznanili z mednarodnim programom GLOBE, katera področja preučuje, katere meritve lahko izvajajo v neposredni bližini svoje šole, zakaj je sploh pomembno, da se te meritve izvajajo in vpisujejo v mednarodno GLOBE bazo podatkov.

Gradivo Voda – naše bogastvo  je namenjeno učencem 6. razreda. Seznanili se bodo s pojmom hidrosfera, spoznali podzemne in površinske vode, spoznali glavne onesnaževalce voda, pomen vode za življenje in vodo kot obnovljivi vir energije.

V gradivu Ohranjanje biotske pestrosti,  ki je namenjeno učencem 7. razreda, se bodo tekmovalci spoznavali  z delitvijo biotske pestrosti, spoznali bodo raznolikost živih bitij, pomen biotske pestrosti in na kakšne načine vse jo ogrožamo ljudje.

V gradivu Podnebne spremembe, ki je namenjeno učencem 8. razreda pa se bodo učenci dotaknili pojma vreme in podnebje, spoznali podnebne spremembe in njihove posledice ter kako ljudje s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi prispevamo k podnebnim spremembam.

Vabimo vas in učence vaše šole, da se nam pridružite in sodelujete v Ekokvizu. Če želite, da so vaši učenci med tekmovalci, nam posredujte prijavo, v kateri napišite: ime šole, ime in priimek mentorja Ekokviza ter elektronski naslov, na katerega bo prejemal vsa obvestila v povezavi z Ekokvizom. Rok za prijavo šol za sodelovanje je 22. december 2023.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
gradivo za tekmovanje 14. november 2023 po elektronski pošti, spletna stran
vprašanja za vajo 20. november 2023 vprašanja za vajo
prijava šole na tekmovanje 22. december 2023 na elektronski naslov info@ekosola.si
prijava ekip 15. januar 2024 v spletno aplikacijo
posredovanje šifer mentorjem 19. januar 2024 na elektronski naslov mentorja
šolsko tekmovanje 24. januar 2024 šolsko tekmovanje
državno tekmovanje 25. april 2024 na izbrani šoli
PODPORNIK EKOKVIZA ZA OSNOVNE ŠOLE 2023/2024
X