RAZPIS: EKOKVIZ SŠ 2023/2024

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

V letošnjem gradivu bodo dijaki obravnavali teme z naslovom ENERGETSKO-PODNEBNA PISMENOST, ki vključuje naslednje vsebine: zgodovina človekove rabe energije, kaj je energetsko-podnebna pismenost, osrednja načela in temeljne usmeritve energetske pismenosti, Slovenija in vir energentov, viri energije za proizvodnjo električne energije v Sloveniji … Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim ali njihovim najbližjim v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava.

POMEMBNO:

Za šolsko tekmovanje si je potrebno pogledati tudi izobraževalni video, ki je povezan z načelom #3 – Energija, družba in okolje.

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij.  Dijaki bodo reševali test preko spleta v treh kategorijah, iz razpisanih vsebin.

Šolsko  tekmovanje bo potekalo 8. decembra 2023, med 8.00 in 15.00, preko spletnega mesta. Dijaki iste šole morajo tekmovati istočasno. Dijaki tekmujejo pod šifro. Tekmujejo lahko le dijaki, ki jih je mentor prijavil do 24. novembra 2023 v spletno aplikacijo PRIJAVA. Na državno tekmovanje se na posameznem nivoju izobraževanja uvrsti najboljših 75 dijakov iz cele Slovenije (75 SPI, 75 SSI/PTI, 75 splošna in strokovna gimnazija).

Državno tekmovanje  bo potekalo 2. februarja 2024 na eni izmed tekmovalnih šol. Na državnem tekmovanju bodo dijaki reševali test preko spleta, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

AKTIVNOST
TERMIN
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 13. 10. 2023 objava na spletni strani
Vprašanja za vajo 20. 10. 2023 spletno mesto Ekokviza SŠ
Rok za prijave dijakov v spletno aplikacijo 24. 11. 2023 prijave oddajo mentorji v spletno aplikacijo – PRIJAVNICA
Šolsko tekmovanje 8. 12. 2023 šifre prejmejo vodje tekmovanja 1. 12. 2023 po elektronski pošti. Tekmovanje bo potekalo preko spleta med 8.00 in 15.00
Državno tekmovanje 2. 2. 2024 državno tekmovanje bo potekalo na eni izmed sodelujočih šol
X