Ekokviz za osnovne šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
 • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
 • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.
 • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
 • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.
AKTIVNOSTI:
 • TEME za šolsko leto 2020/2021:
 • 6. razred: HRANA
 • 7. razred: OGLJIČNI ODTIS/KROŽNO GOSPODARSTVO
 • 8. razred: ENERGIJA
 • Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer individualno. Vsak sodelujoči učenec bo tekmoval iz vsebine oz. razreda katerega obiskuje.
 • Učenci 6. razreda bodo tekmovali iz vsebine, ki je namenjena 6. razredom (Hrana); Učenci 7. razreda bodo tekmovali iz vsebine, ki je namenjena 7. razredom (Ogljični odtis/Krožno gospodarstvo); Učenci 8. razreda bodo tekmovali iz v sebine, ki je namenja 8. razredom (Energija).
 • Potek tekmovanja:

ŠOLSKO: Učenci posamično rešujejo kviz v spletni izvedbi v svoji kategoriji (6., 7. in 8.), kjer je 30 vprašanj. Na vsaki šoli bodo prvi trije učenci vsakega razreda (6., 7., in 8. ) zmagovalci šolskega tekmovanja in se bodo uvrstili na državno tekmovanje. Iz vsake šole gre na državno tekmovanje največ devet tekmovalcev.
DRŽAVNO: Na državno tekmovanje se uvrstijo najboljši učenci v svoji kategoriji iz vsake šole. Na državnem tekmovanju učenci rešujejo preko spleta in odgovarjajo na 40 vprašanj v svoji kategoriji iz posamezne razpisane vsebine.

 • DATUM ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:
Šolsko tekmovanje 27. januar 2021 preko spleta
Državno tekmovanje 4. marec 2021 preko spleta
Zemljevid sodelujočih šol in učencev
X