Ekokviz za osnovne šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
 • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi učenci pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
 • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo učence o pomenu ohranjanja narave.
 • Učence spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
 • Učenci se navajajo medsebojnega, skupinskega dela in izmenjave mnenj.
AKTIVNOSTI:
 • TEME za šolsko leto 2020/2021:
 • 6. razred: HRANA
 • 7. razred: KROŽNO GOSPODARSTVO
 • 8. razred: ENERGIJA
 • Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer po skupinah, v katerih so 3 UČENCI (pogoj je, da v skupini NE SMEJO biti trije osmošolci).
 • Potek tekmovanja:

ŠOLSKO: Učenci v skupinah rešujejo kviz v spletni izvedbi, kjer je 30 vprašanj.

DRŽAVNO: Na državno tekmovanje se uvrsti najboljša ekipa iz vsake regije.

Na državnem tekmovanju ekipe najprej rešujejo kviz v spletni izvedbi, nato pa tekmovanje nadaljuje — najboljših ekip iz prvega dela, po sistemu »ena na ena«, kjer se prijavljajo z odgovorom na vprašanje po sistemu »kdo bo prej«.

 • DATUM ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA:
Šolsko tekmovanje 27. januar 2021
Državno tekmovanje 4. marec 2021 (lokacijo sporočimo naknadno)

PRAVILA
Pravilnik za sodelovanje 2020/2021 – v pripravi
Pravila za organizacijo in izvedbo šolskih tekmovanj 2020/2021 – v pripravi

PRIJAVA EKIP – v pripravi

GRADIVO (v pripravi)

X