Ekokviz za srednje šole

OPIS PROJEKTA:

S projektom Ekokviz za srednje šole želimo dijakom, njihovim profesorjem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:
  • Skozi prebiranje gradiva o izbrani temi dijaki pridobijo veliko novega znanja in začnejo razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim bližnjim, v domačem oziroma širšem okolju, ponuja narava.
  • S sodelovanjem v projektu ozaveščamo dijake o pomenu ohranjanja narave.
  • Dijake spodbujamo k razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme v njihovi okolici.
AKTIVNOSTI:
  • TEMA za šolsko leto 2020/2021: ENERGIJA in OGLJIČNI ODTIS

 

  • Tekmovanje bo potekalo na ŠOLSKEM in DRŽAVNEM nivoju, in sicer v treh kategorijah:
  • dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)
  • dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI)
  • dijaki strokovnih in splošnih gimnazij

 

  • Potek tekmovanja:

ŠOLSKO: Dijaki bodo pisali test, na katerem je možno najvišje število točk 30. Trije prvouvrščeni dijaki iz vsake kategorije izobraževanja se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju.

DRŽAVNO: Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih šol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

ii

Pravilnik za sodelovanje in tekmovanje na Ekokvizu SŠ 2020/2021 (v pripravi)
Zapisnik šolskega tekmovanja in seznam dijakov z njihovimi dosežki (v pripravi)
Prijavnica za državno tekmovanje (v pripravi)
Izjava za starše (v pripravi)

Gradivo je v pripravi.

AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje oktober 2020 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 11. 12. 2020 Naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 7. 12. 2020 po elektronski pošti
Poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 21. 12. 2020 Po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si
Državno tekmovanje
30. 1. 2021 lokacija še ni potrjena
Objava nalog in rešitev

 

394

EKOKVIZ - PREVERJANJE ZNANJA 2020

Spoštovani mentorji in dijaki!

Za preverjanje znanja smo vam pripravili vprašanja v spletni aplikaciji.

Vsako reševanje kviza vsebuje nabor vprašanj. Na vsako vprašanje lahko v enem poskusu kviza odgovarjate samo enkrat. Nad vprašanjem vam je na voljo tudi slika, ki služi kot namig. Na vprašanje odgovorite tako, da izberete pravilen odgovor. Računalnik vam bo takoj posredoval podatke o pravilnosti odgovora. Naslednje vprašanje se pojavi avtomatsko.

Po koncu reševanja kviza, računalnik pokaže statistiko uspešnosti. Če s svojim rezultatom niste zadovoljni, lahko ponovno odgovarjate na vprašanja.

Na ta način vas želimo spodbuditi k temu, da ustrezne odgovore najdete v gradivu, ki je na spletu, oziroma pobrskate po spletnih virih.

Veliko uspeha pri reševanju!
Ekipa Ekošole

1 / 20

Kolišen delež vseh gozdov predstavljajo državni gozdovi v Sloveniji?

2 / 20

Katera značilnost ustreza opisu razmer v severnem gozdu?

3 / 20

Katera od naštetih kratic označuje Svet za nadzor gozdov?

4 / 20

Izberite območje borealnega gozda.

5 / 20

Obkrožite podnebje, ki ustreza opisu. Značilnosti podnebja so stalno visoke povprečne temperature (24°C–26°C) skoraj brez temperaturnih nihanj, obilne padavine (1500–2000 mm) prisotne čez vse leto.

6 / 20

Kolikšen delež oblačil recikliramo?

7 / 20

Katera od naštetih gospodarskih panog izkorišča lignin kot pomožno surovino?

8 / 20

Katerih drevesnih vrst je v Sloveniji več? Izberite pravilno rešitev.

9 / 20

Obkrožite načelo krožnega gospodarstva.

10 / 20

Izberite ime najbolj gozdnate države na svetu.

11 / 20

V katerem delu lesa iglavcev se nahajajo polifenoli?

12 / 20

Koliko ciljev trajnostnega razvoja ja zapisano v Agendi 2030?

13 / 20

Uporaba katere rastline je izzvala izkoriščanje tropskega deževnega gozda?

14 / 20

Obkrožite funkcijo aluminija v KEMS embalaži.

15 / 20

Izberite rastlino tropskega predela.

16 / 20

Poimenujte rastlino na sliki.

Question Image

17 / 20

Kolikšen delež tekstilnih odpadkov danes konča na odlagališčih odpadkov?

18 / 20

Izberite nabolj gozdnato območje Slovenije iz med naštetih.

19 / 20

Kolikšna mora biti površina zemljišča porasla z drevesi, višjimi od 5 metrov, da zemljišče uvrščamo med gozd?

20 / 20

Kolikšen delež površine Slovenije pokrivajo gozdne površine?

Dosežena uspešnost

0%

X