Hrana ni za tjavendan

KOLIKO HRANE ZAVRŽEMO VSAKO LETO? KJE NASTANE NAJVEČ ODPADNE HRANE? KAJ SE S TO HRANO ZGODI? ALI LAHKO KOLIČINO ODPADNE HRANE ZMANJŠAMO?

V Sloveniji smo leta 2018 zavrgli približno 140 000 ton odpadne hrane (ali povprečno 68 kg na prebivalca – kar je 4 kg več kot leta 2017), od tega polovico v gospodinjstvih. Po oceni naj bi bilo med odpadno hrano skoraj 40 odstotkov užitnega dela in to količino bi lahko z ozaveščanjem in pravilnim odnosom zmanjšali ali preprečili.
OPIS PROJEKTA:

Vabimo vas, da se pridružite projektu Hrana ni za tjavendan in ugotovite, ali je zavržena hrana problem tudi v vaši ustanovi. Spodbudite otroke, učence, dijake, zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.
Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato moramo iskati rešitve, da bo odpadkov čim manj – tudi na področju prehrane.

Cilji:
  • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli.
  • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobro kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in porabi vse sestavine).
  • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
  • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
  • Izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.
Aktivnosti:

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane boste po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni.
Za mentorje projekta je pripravljeno gradivo, v katerem so navedeni koraki dela, možne aktivnosti, primer dnevnika zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav. Za vodje projektov, organizatorje prehrane in vodje šolskih kuhinj bomo pripravili tudi brezplačno delavnico.

– V šolskem letu 2020/2021 bo projekt potekal v štirih starostnih skupinah:

  1. skupina: VRTCI IN UČENCI PRVE TRIADE (od 1. do 3. razreda)
  2. skupina: UČENCI OŠ (od 4. do 9. razreda)
  3. skupina: UČENCI, VAROVANCI ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
  4. skupina: SREDNJE ŠOLE

– Nagrade in roki za oddajo:

– nagradili bomo tri najboljše dnevnike zavržene hrane posamezne skupine
– nagradili bomo tudi tri video prispevke (novinarski prispevek ali oglas na temo dneva zavržene hrane)

– nagradili bomo tri najboljše ozaveščevalne projekte na temo zavržene hrane
– nagradili bomo tudi en video prispevek (novinarski prispevek ali oglas na temo dneva brez zavržene hrane)
Vprašalnik zaključno poročilo projekta Hrana ni za tjavendan

Družinski dnevnik zavržene hrane

Izpolnjevanje Družinskega dnevnika ni obvezna dejavnost projekta. Njeno vsebino lahko vključite kot del svojega dnevnika zavržene hrane. Pri končnem točkovanju vam izpolnjevanje Družinskega dnevnika prinese dodatne 3 točke pri ocenjevanju.

Reciklirana kuharija

Nagradni natečaj bo potekal v štirih starostnih skupinah. Pripravljali boste inovativne predlog za reciklirane obroke:
zajtrk/malica/prigrizek, predjed, enolončnica, glavna jed in sladica. Nagradili bomo 20 receptov.
– Priporočamo, da letos kot eno izmed sestavin svojega recepta, vključite mleko.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO RECEPTOV!

Rok za oddajo receptov: 24. april 2021, na naslov: hrananizatjavendan@gmail.com
Razpis natečaja Reciklirana kuharija
Reciklirana kuharija – soglasje

Reciklirana kuharija – izjava

Mala akademija projekta Hrana ni za tjavendan

Skozi leto vam bomo nudili Malo akademijo projekta HNZT (serija webinarjev, kjer bomo predstavili primere dobre prakse, konkretne rešitve in predavanja). Za pomoč pri vašem delu bomo pripravili več krajših animacij, ki jih boste lahko uporabili pri dejavnostih ali na dan brez zavržene hrane.

Slovenski dan brez zavržene hrane

23. aprila 2021 bo potekal Prvi Slovenski dan brez zavržene hrane. Vabimo vas, da se nam pridružite. V povezavi z dnevom zavržene hrane boste lahko pripraviti tudi video prispevek in si z njim pridobili možnost za nagrado. Več si preberite na povezavi: https://ekosola.si/prvi-slovenski-dan-brez-zavrzene-hrane/

Sodelovanje z Mladimi poročevalci

Tema zavržene hrane bo letos tudi del vsebine Mladih poročevalcev za okolje.

Projekt je podprt s strani
X