Ekokviz za srednje šole

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2019/2020

Razpisujemo tekmovanje v ekoznanju za srednješolce

S tem razpisom želimo srednješolcem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. V letošnjem gradivu bo predstavljeno krožno gospodarstvo in gozdovi. Želimo, da bi srednješolci ob pomoči zbranih gradiv pridobili veliko novega znanja in začeli razmišljati o priložnostih, ki jih njim in njihovim najbližjim, v domačem kraju oziroma v širšem okolju ponuja narava

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega strokovnega in poklicno – tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) in dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem je največje možno število točk 30. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo februarja 2020 (lokacija še ni potrjena). Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase. Mentorje in koordinatorje sodelujočih ekošol bomo o poteku državnega tekmovanja obvestili po elektronski pošti.

V letošnjem gradivu Ekokviza za srednje šole bodo dijaki v gradivu GOZD V SLOVENIJI IN SVETU  spoznavali  bogastvo gozdov, saj je Slovenija po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji.

Dijaki bodo v gradivu spoznali bogastvo gozdov, ki ga gozd ustvarja od mikroorganizmov v prsti, ki pripomorejo h kroženju snovi, gobe in druge gozdne plodove, drevesa in lesne izdelke. Dijaki bodo dobili vpogled v mnoge civilizacije in kulture, ki so bile tesno povezane z gozdom in življenjsko odvisne od njega. Še vedno so ljudje po svetu, kakor tudi  v Sloveniji, ki z gozdom živijo, uporabljajo njegove dobrine in ga ob tem spoštujejo. Gozd je v življenju vsakega med nami še kako pomemben in to zavedanje želimo približati mladim.

V gradivu KROŽNO GOSPODARSTVO dijaki spoznajo način gospodarjenja z naravnimi viri in uvajanje procesa krožnega gospodarstva po svetu. Uspešna velika in mala podjetja na prvo mesto postavljajo gospodarno ravnanje z viri in čim daljše ohranjanje izdelka v uporabi. Na ta način zmanjšujejo stroške surovin, porabo energije, vode, zmanjšujejo ogljični odtis okolja, hkrati pa razvijajo inovativne načine proizvodnje, recikliranja in ponovne uporabe izdelka. Proces poudarja kakovost izdelka pred količino

AKTIVNOST
TERMIN AKTIVNOSTI
OPOMBA
Gradivo za tekmovanje 11.11.2019 Po elektronski pošti, spletna stran
Šolsko tekmovanje 12.12.2019 Naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 9.12.2019 po elektronski pošti
Poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 20.12.2019 Po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si
Državno tekmovanje
1.2.2020 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
GRADIVO
Objava nalog in rešitev

ŠOLSKO TEKMOVANJE

SPI                              SSI/PTI                               GIM

DRŽAVNO TEKMOVANJE

SPI                              SSI/PTI                               GIM

413

EKOKVIZ - PREVERJANJE ZNANJA 2020

Spoštovani mentorji in dijaki!

Za preverjanje znanja smo vam pripravili vprašanja v spletni aplikaciji.

Vsako reševanje kviza vsebuje nabor vprašanj. Na vsako vprašanje lahko v enem poskusu kviza odgovarjate samo enkrat. Nad vprašanjem vam je na voljo tudi slika, ki služi kot namig. Na vprašanje odgovorite tako, da izberete pravilen odgovor. Računalnik vam bo takoj posredoval podatke o pravilnosti odgovora. Naslednje vprašanje se pojavi avtomatsko.

Po koncu reševanja kviza, računalnik pokaže statistiko uspešnosti. Če s svojim rezultatom niste zadovoljni, lahko ponovno odgovarjate na vprašanja.

Na ta način vas želimo spodbuditi k temu, da ustrezne odgovore najdete v gradivu, ki je na spletu, oziroma pobrskate po spletnih virih.

Veliko uspeha pri reševanju!
Ekipa Ekošole

1 / 20

Kolikšen delež površine Slovenije pokrivajo gozdne površine?

2 / 20

Izberite ime najbolj gozdnate države na svetu.

3 / 20

Izberite nabolj gozdnato območje Slovenije iz med naštetih.

4 / 20

Katera od naštetih gospodarskih panog izkorišča lignin kot pomožno surovino?

5 / 20

Obkrožite načelo krožnega gospodarstva.

6 / 20

Uporaba katere rastline je izzvala izkoriščanje tropskega deževnega gozda?

7 / 20

Kolikšna mora biti površina zemljišča porasla z drevesi, višjimi od 5 metrov, da zemljišče uvrščamo med gozd?

8 / 20

Kolišen delež vseh gozdov predstavljajo državni gozdovi v Sloveniji?

9 / 20

Obkrožite podnebje, ki ustreza opisu. Značilnosti podnebja so stalno visoke povprečne temperature (24°C–26°C) skoraj brez temperaturnih nihanj, obilne padavine (1500–2000 mm) prisotne čez vse leto.

10 / 20

Katerih drevesnih vrst je v Sloveniji več? Izberite pravilno rešitev.

11 / 20

Kolikšen delež oblačil recikliramo?

12 / 20

Izberite območje borealnega gozda.

13 / 20

Koliko ciljev trajnostnega razvoja ja zapisano v Agendi 2030?

14 / 20

Obkrožite funkcijo aluminija v KEMS embalaži.

15 / 20

Katera od naštetih kratic označuje Svet za nadzor gozdov?

16 / 20

Poimenujte rastlino na sliki.

17 / 20

Izberite rastlino tropskega predela.

18 / 20

Kolikšen delež tekstilnih odpadkov danes konča na odlagališčih odpadkov?

19 / 20

V katerem delu lesa iglavcev se nahajajo polifenoli?

20 / 20

Katera značilnost ustreza opisu razmer v severnem gozdu?

Dosežena uspešnost

0%

X