EKOPORTAL: IZPOLNJEVANJE EKOAKCIJSKEGA NAČRTA 2023/2024

Obveščamo vas, da je v Ekoportalu odprto šolsko leto 2023/2024 in pripravljeno za izpolnjevanje. Za pridobitev oz. potrditev znaka Zelena zastava v šolskem letu 2023/2024 je treba v Ekoportalu izpolniti vseh sedem korakov.

Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak), kot so: imena, kontakti, vloge – Navodila

Preden nadaljujete v drugi korak morate imeti pri 1. koraku kljukico

Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak) – izbrati projekte in aktivnosti v Ekoportalu skladno s programom dela:  VRTCI / / / FAKULTETE

Pri izbiri projektov upoštevajte program dela, ki je pogoj za potrditev Ekoakcijskega načrta. Dodajate lahko samo v 2. koraku. Če ste vsebine EAN prenesli v 3. korak se lahko vedno vrnete (s klikom VRNI NAZAJ)  in dodate še dodatne vsebine.

Določiti/izpolniti Ekoakcijski načrt (3. korak), skladno s programom dela:  VRTCI / / / FAKULTETE. Priporočamo, da pri izpolnjevanju Ekoakcijskega načrta določite/označite, kako je povezan z  učnim načrtom (5. korak) in obveščanjem v ustanovi ali zunaj nje (6. korak).

Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak), rok za poročilo: 31. maj 2024. K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku, rok: 31. maj 2024.

Pregledati in po potrebi osvežiti Ekolistino (7. korak).

POMEMBNO: Za lažje urejanje v Ekoportalu, bomo v sredo, 27. septembra 2023, ob 18. uri organizirali spletno delavnico.

Posnetek delavnice: https://video.arnes.si/watch/0s5yj4fvkmcs

X