EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

ZMANJŠEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA POSAMEZNIKA, UČILNICE ALI  ŠOLE 
Kako izračunati ogljični odtis posameznika, učilnice ali kar cele šole?
Kaj lahko storite v razredu ali šoli, da zmanjšate ogljični odtis?
Kako lahko postanete podnebni ambasadorji in šampioni?
Opis projekta:

V projektu Ekošola meri odtis CO2  osnovnošolci, dijaki in študentje spoznavajo svoje vplive na podnebne spremembe tako, da izračunajo ogljični odtis razreda in ustanove. S tem namenom smo izdelali Kalkulator CO2, ki je hkrati računalo in didaktični pripomoček. O ukrepih in aktivnostih v šoli in doma, s katerimi zmanjšujejo svoj ogljični odtis, lahko pripravijo šolsko ali lokalno kampanjo.

Cilji:
  • Ugotovimo in izračunamo ogljični odtis posameznika, učilnice ali cele šole.
  • Pripravimo načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa in jih izvajamo v razredu, šoli.
  • Predstavimo rezultate, prihranke.
  • Širimo dobro prakso in novo znanje o tem, kako blažimo podnebne spremembe.
  • Imenujemo podnebne šampione in podnebne ambasadorje.
AKTIVNOSTI:

S skupino učencev, dijakov ali študentov izvedite eno ali več aktivnosti:

1. Računanje ogljičnega odtisa na osebo, učilnico ali ustanovo s Kalkulatorjem CO2.

S pomočjo novega Kalkulatorja CO2  izračunajte ogljični odtis na osebo, učilnico ali celo ustanovo za promet, svetila, električne naprave, ogrevanje odpadke in zavrženo hrano. Pomagajte si s pripravljenimi  letaki (ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki, zavržena hrana), delovnimi listi (ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki, zavržena hrana ) in drugimi viri. Zatem pripravite načrt ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2 in jih izvajajte čim bolj dosledno. Uspešnost in učinke ukrepov izračunajte s Kalkulatorjem CO2 na koncu šolskega leta.

2. Izvedba spletne delavnice o podnebnih spremembah in merjenju ogljičnega odtisa 

Organizirali bomo  spletne delavnice o podnebnih spremembah, na kateri sodelujejo tudi energetski svetovalci mreže Ensvet – skupaj pregledamo Kalkulator CO2 in oblikujemo ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa šole in razreda.

3. Letaki in delovni listi

Sprejmite izziv in raziskujte, primerjajte, ugotovite in predlagajte, kako lahko na vaši ustanovi zmanjšate ogljični odtis ogrevanja, uporabe svetil in električnih naprav, načina prihoda v šolo, odpadkov in zavržene hrane. Podatke in nasvete o tem najdete v pripravljenih letakih, delovnih listih in na spletni strani Kalkulatorja  CO2.

4. Izdelajte maskoto/znak

  • vaše razredne ali šolske kampanje, ki se navezuje na blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam,
  • izbrali bomo tudi: podnebnega šampiona in podnebnega ambasadorja.

5. Za učitelje – učna ura ali dobra izobraževalna praksa o podnebnih spremembah

Pripravite in oblikujte učno uro oziroma predstavite dobro izobraževalno prakso, ki ste jo o podnebnih spremembah ali zmanjševanju ogljičnega odtisa pripravili v razredu ali šoli.

Izziv
  • IŠČEMO PODNEBNEGA ŠAMPIONA!

Tistim razredom, ki se bodo v tem šolskem letu najbolj izkazali na področju zmanjševanja ogljičnega odtisa, bomo v programu Ekošola prvič podelili naziv podnebni šampion. Kdo ima največ možnosti? Razred, ki bo izvedel čim več zgoraj navedenih aktivnosti, ki bo zmanjšal svoj ogljični odtis, ki bo k sodelovanju povabil ostale učence na šoli, starše, lokalno skupnost, pripravil prispevke in presenetil še s kakšnim posebnim dosežkom ali zamislijo.

  • KDO BO PODNEBNI AMBASADOR?

Učitelji osnovnih, srednjih šol in fakultet, ki bodo z zanimivim, svežim in celovitim pristopom mladim predstavili, kako vplivamo na podnebne spremembe, jih usmerjali in spodbujali k zmanjševanju ogljičnega odtisa, vanje vključili druge učitelje iz šole ali pa posameznike v lokalni skupnosti.

Druga gradiva in viri:

  • Iz projekta Podnebne spremembe v Ekošoli:

Podnebne spremembe (priročnik na temo podnebnih sprememb)
Delovni listi za 2. in 3. triado OŠ in SŠ
Delovni listi za vrtce in 1. triado OŠ

 

X