Mladi poročevalci za okolje

BI ŽELELI POSTATI MLADI NOVINARJI? VAS ZANIMAJO OKOLJSKE TEME? ŽELITE SVOJA RAZMIŠLJANJA DELITI Z OSTALIMI?

OPIS PROJEKTA:

Mladi poročevalci za okolje je mednarodni program, v katerem sodeluje več kot 70 000 dijakov in študentov ter 7500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po vsem svetu.
Program je namenjen prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov in posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi.
Tudi v šolskem letu 2021/2022 spodbujamo učence, dijake in študente, da postanejo poročevalci o okolju in za okolje.

 

CILJI:

Učenci, dijaki in študenti:

 • opazujejo in raziskujejo prostor,
 • prepoznavajo težave in izzive,
 • ugotavljajo vzroke za težave in njihove učinke,
 • poiščejo dodatna pojasnila in informacije pri strokovnjakih,
 • razmišljajo o okoljskih izzivih,
 • obveščajo okolico o okoljskih problemih,
 • opozarjajo na dejavnosti, ki v okolju povzročajo negativne učinke.

 

AKTIVNOSTI:
 • V natečaju lahko sodelujejo učenci, dijaki in študenti, stari od 11 do 25 let
 • Natečaj poteka v treh starostnih kategorijah: 11 do 14 let, 15 do 18 let in 19 do 25 let.
Kako naj pripravim prispevek?

Pripravite lahko tri vrste novinarskih prispevkov: pisne, fotografske ali videoprispevke.

 • Pisni prispevki: Zaželeno je, da imajo pisni prispevki obliko enega od naslednjih novinarskih žanrov: poročila, ankete, intervjuja ali komentarja. Če spodaj kliknete nanje, boste prišli do kratkega opisa zakonitosti vsakega od njih.
  Poročilo
  Anketa
  Intervju
  Komentar 
 • Fotografski prispevki: Kot fotografski prispevek lahko pošljete eno fotografijo ali galerijo, v kateri je do 12 fotografij. Fotografije naj bodo opremljene naslovom (do 140 znakov) in kratkim opisom (do 150 besed). Opis mora pojasniti povezavo med obravnavnim okoljskim problemom ali izzivom oz. življenjskim slogom ter temo in po možnosti nakazati rešitve.
 • Videoprispevki: Videoprispevek naj bo pripravljen kot dokumentarni film, reportaža ali intervju. Imeti mora naslov (do 140 znakov). Zaželeno je, da dolžina ne presega treh minut. Videoprispevek naj bo pripravljen tako, da ga je mogoče objaviti na portalu YouTube.

Opazujte in raziskujte torej svoje okolje, poročajte o ugotovitvah ali napišite svoje mnenje o njih, pri tem pa naj vas spremlja – enako kot prave novinarje – zavezanost k resnicoljubnosti ter točnosti.

Prispevke, ki jih lahko pripravi tudi več avtorjev skupaj, pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si

TEME prispevkov in ROKI ZA ODDAJO za šolsko leto 2021/2022:

TEMA DATUMI
Podnebne spremembe

20. 12. 2021

11. 2. 2022

29. 4. 2022

3. 6. 2022

Gozd, biotska pestrost
Hrana, šolski vrtovi
Trajnostna mobilnost
Odpadki, ravnanje s surovinami, recikliranje, krožno gospodarstvo
Energija: URE, OVE, trajnostni viri
+ dodatne teme in vsebine po lastni izbiri
Mednarodno tekmovanje in sodelovanje 30. 3. 2022
#YREstayactive: sprotno obveščanje

NOVOST

Posebno tekmovanje za pisne, foto in video prispevke MPO na temo zavržene hrane v sklopu projekta Hrana ni za tjavendan.

Mednarodno sodelovanje – pripravite prispevek z vrstniki iz drugih držav

Vabimo mlade poročevalce, da pripravite prispevek s katero od šol iz drugih držav. Skupaj zasnujte in pripravite pisne prispevke, fotoreportažo s 3-5 fotografijami ali video prispevkom. Sodelujejo lahko skupine učencev/dijakov/študentov (največ 6 v eni skupini, sodeluje lahko več skupin z ene šole) ali posamezniki.  Prijavite se do ponedeljka, 25. oktobra 2021 na enega od dveh načinov:

Sodelovanje z vrstniki iz drugih držav je zagotovo dragocena izkušnja, s katero mladi pridobivajo nova znanja, spretnosti ter spoznavajo vrstnike iz drugih držav.

NOVOST

Mednarodni natečaj za prispevke v angleščini na temo biotske pestrosti v sklopu GAIA 20:30 (LEAF – Znanje o gozdovih).

X