Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

Odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili
Kaj storiti z oblačili, ki jih ne potrebujete, da bodo koristno uporabljena? Kako poteka predelava oblačil in zakaj ne smejo končati na odlagališču odpadkov? Kako izgleda modna revija iz rabljenih ali predelanih oblačili na vaši šoli?
Opis projekta:

Obravnavamo odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Spodbuja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo. Prispeva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču odpadkov.

Cilji:
  • Spoznamo glavne korake odgovornega ravnanja z rabljenimi in odsluženimi oblačili (tekstilom), da ne končajo na odlagališču odpadkov.
  • Spodbujamo in organiziramo dogodke za izmenjavo, izposojo, podarjanje, popravila in predelavo oblačil.
  • Povezujemo se z dobrodelnimi organizacijami, ki jim podarimo rabljena, a uporabna oblačila. S centri ponovne uporabe se dogovorimo za predelavo neuporabnih oblačil, ki lahko v novi obliki zaživijo novo življenje.
  • Premišljeno in odgovorno nakupujemo oblačila.
 Aktivnosti:

Skupaj z otroki in mladimi določite dejavnosti, ki jih lahko izvajajo v šoli, doma, v svojem kraju.

1. Zbiranje rabljenih  in odsluženih oblačil v šoli ali lokalni skupnosti
Vse starostne skupine – Namestitev zabojnikov ali škatel za odpadna oblačila, ki jih otroci, učenci, mladi sami oblikujejo
– Označevanje škatel za rabljena, a uporabna oblačila, ki jih podarimo dobrodelni organizaciji
– Označevanje škatle za oblačila, ki potrebujejo predelavo
– Prikaz korakov odgovornega zbiranja odsluženih oblačil
– Ogled centra ponovne uporabe
2. Natečaj za različne starostne skupine otrok in mladostnikov
 

1)      otroci v vrtcu,

2)      učenci od 1. do 3. razreda OŠ

– Likovni ali grafični predlog izgleda ali potiska škatle za zbiranje rabljenih ali odsluženih oblačil za kampanjo v vrtcu/šoli ali lokalni skupnosti
– Plakat, risba, grafika, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili
3)      učenci od 4. do 6. razreda OŠ – Likovni ali grafični predlog izgleda ali potiska škatle za zbiranje rabljenih ali odsluženih oblačil za kampanjo v vrtcu/šoli ali lokalni skupnosti
– Plakat, risba, grafika, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili
– Predelava rabljenih ali odsluženih oblačil v posebno kolekcijo
– Razstava, modna revija ali druga predstavitev predelanih oblačil (tekstila)
4)      učenci od 7. do 9. razreda OŠ – Enako kot starostna skupina 3)
– Razvoj in predstavitev (tekstovno ali grafično/likovno) rešitve, kako lahko poljuben odsluženi kos tekstila inovativno ponovno uporabimo bodisi kot nov predmet (UpCycling) ali kot del procesa, tehnološkega postopka, tehničnega pripomočka (ReCycling).
– Snovni krog tekstila – predstavitev, seminarska ali raziskovalna naloga.
5)      dijaki v SŠ in DD, študenti – Razvoj in predstavitev (tekstovno ali grafično/likovno) rešitve, kako lahko poljuben odsluženi kos tekstila inovativno ponovno uporabimo bodisi kot nov predmet (UpCycling) ali kot del procesa, tehnološkega postopka, tehničnega pripomočka (ReCycling).
– Snovni krog tekstila – predstavitev, seminarska ali raziskovalna naloga.
3. Mladi poročevalci za okolje o odpadnih oblačilih in tekstilu
4) učenci od 7. do 9. razreda OŠ

5) dijaki v SŠ in DD, študenti

– Pisni, fotografski ali video prispevki o odsluženih oblačilih in obutvi ter drugem odpadnem tekstilu:
– Vključevanje sogovornikov in objava prispevkov ob tematskih dnevih v šoli ali okoljskih dnevih (Evropski teden zmanjševanja odpadkov, dan Zemlje, dan okolja itd)
– Raziskovanje poti odsluženega tekstila
4. Dobre prakse in primeri
Vse starostne skupine – Zasnova in izvedba zanimive, interaktivne učne ure ali dobre prakse
– Objava v Ekoskladovnici
5. Šolske ali lokalne kampanje, tematski dnevi
Vse starostne skupine – Izmenjava oblačil in obutve – v šoli ali lokalni skupnosti
– Vključevanje staršev, drugih
NAGRADNI NATEČAJ
  • Najbolj domiselna predstavitev ravnanja z odpadnimi oblačili.
  • Najbolj domiselna predelava odsluženih oblačil in predstavitev.
  • Naj šolski dogodek ali projekt o rabljenih in odsluženih oblačilih.
NAGRADE: Vrednostni boni v prodajalnah OFFICE&MORE, BAGS&MORE
Gradiva in pripomočki

Rok za oddajo izdelkov je 11. maj 2022. Fotografije izdelkov pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si in jim priložite obrazec – likovni natečaj.

X