GLOBE – Global Learning and Observation to Benefit the Environment

Z letošnjim šolskim letom pričenjamo z izvajanjem mednarodnega programa GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment), ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA (ki ga bomo v okviru programa Ekošola izvajali kot samostojen projekt).

GLOBE združuje učence, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom – Spodbujati poučevanje in učenje o znanosti, izboljševati okoljsko pismenost in varovanje okolja ter spodbujati znanstvena odkritja. 

Znotraj programa se izvajajo različne aktivnosti in meritve na petih področjih:

– atmosfera

– biosfera

– hidrosfera

– pedosfera

– Zemlja kot sistem

Aktivnosti projekta se lahko vključi v dnevno šolsko delo in poveže z učnim načrtom pri različnih predmetih (kemija, biologija, naravoslovje, izbirni predmeti), pri interesnih dejavnostih ali ob različnih dnevih dejavnosti.

Vabimo vas na otvoritveni dogodek, ki bo 11. oktobra 2021 ob 14.30 prek spleta,  ko bomo z izvajanjem programa v Sloveniji tudi uradno pričeli. Na dogodku bomo podrobno predstavili program, njegove aktivnosti in obveznosti šol/mentorjev.

Na dogodek in uvodno delavnico se lahko prijavite na spletni povezavi https://ekosola.wufoo.com/forms/s1e34jzc1dbd1pz/, najkasneje do 5. oktobra 2021.

Vabljeni, da se nam pridružite v globalni mreži, da bomo skupaj izboljševali okoljsko pismenost in varovanje okolja ter spodbujali znanstvena odkritja.

Prosimo, da vabilo pošljete tudi učiteljem na vaših ustanovah, za katere menite, da bi jih sodelovanje v programu utegnilo zanimati.

Več o programu si lahko preberete na spletni strani programa Ekošola https://ekosola.si/globe-21-22/  in na spletni strani programa GLOBE https://www.globe.gov/

X