Hrana ni za tjavendan

Aktivnosti projekta Hrana ni za tjavendan v šolskem letu 2019/2020

V letu 2017 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 64 kilogramov hrane. Od približno 132 tisoč ton zavržene hrane je bilo skoraj 40 % užitnega dela, ki bi ga lahko s pravilnim odnosom do hrane zmanjšali.

64 kg hrane zavržemo v celotni verigi proizvodnje,  v povprečnem gospodinjstvu pa smo odgovorni za približno tretjino zavržkov. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato bi morali iskati rešitve, da odpadkov ustvarimo čim manj – tudi na področju prehrane.

Vabimo vas, da se v sklopu programa Ekošola pridružite projektu Hrana ni za tjavendan in ugotovite, ali je zavržena hrana problem tudi v vašem vrtcu ali šoli.

Spodbudite otroke, učence, dijake, zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane, boste po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni. Za mentorje projekta smo pripravili gradivo, v katerem so navedeni koraki dela, možne aktivnosti, primer dnevnika zavržene hrane ter nekateri predlogi za zasnovo izboljšav.

Tekom leta bomo pripravili tudi brezplačno delavnico za mentorje projekta, organizatorje prehrane in vodje šolskih kuhinj.

 

Cilji projekta
  • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek).
  • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobra kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in uporabi vse sestavine).
  • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
  • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
  • Skrbeti in krepiti izobraževanje o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.
Spremenjeni datumi
  • Rok za oddajo receptov za Reciklirano kuharijo je 5. maj 2020. Izbor in razglasitev  zmagovalcev bo 11. maja 2020. Zmagovalni trije recepti v vsaki kategoriji bodo prejeli praktično nagrado podjetja Lidl Slovenija v vrednosti 30 EUR in objavo v knjižici Reciklirana kuharija. Recepte oddajte na mail: hrananizatjavendan@gmail.com.
  • Rok za oddajo poročila projekta je 20. maj 2020. Letos ne izbiramo zmagovalca, temveč se bomo z Lidlovo vrednostno kartico v višini 40 EUR zahvalili vsem ustanovam, ki bodo delna poročila oddale do roka. V teh razmerah ste namreč zmagovalci prav vsi. Poročila pošljite na mail: hrananizatjavendan@gmail.com. Vprašalnik Zaključno poročilo projekta Hrana ni za tjavendan

GRADIVO

Pripravili smo gradivo, ki vam je lahko v pomoč pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti.
Dejavnosti, opisane v gradivu, so v pomoč in niso obvezne za izvajanje projekta. Dnevnik zavržene hrane prilagodite sebi, učencem in času, ki ga imate na voljo.

Dnevnik zavržene hrane

(prenovljen, služi vam kot pomoč pri izdelavi vašega dnevnika zavržene hrane)

Učenci bodo s pomočjo Dnevnika hrane opravljali meritve zavržene hrane, ugotavljali katera hrana se na šoli in doma zavrže največkrat, zbirali bodo recepte babic in dedkov za pripravo jedi iz nepriljubljenih živil, ustvarjali bodo nove recepte, iskali rešitve za zmanjšanje količine zavržene hrane in možnost povečanja priljubljenosti zavrženih obrokov in živil, ter svoje ugotovitve in rešitve predstavili s pomočjo stripov, plakatov, kolažev, fotografij, videoposnetkov (reportaže, oddaje, videospote, intervjuje ..) …

Vabimo vas, da dnevnik dopolnite s tudi svojimi izvirnimi dejavnostmi.

Vaše končno poročilo projekta bo Dnevnik zavržene hrane (otroci, učenci) oz. raziskovalna naloga (dijaki), ki ga boste ustvarili skupaj z učenci. Rok za oddajo je 20.5.2020.

Dnevnik zavržene hrane – navodila mentorjem

(prenovljena, dodali smo vam primere dobrih praks preteklih let)

Gospa Kuhla

Otroci se bodo na pot raziskovanja problematike zavržene hrane odpravili z glavno junakinjo Kuhlo (lutka iz kuhalnice, ki jo otroci lahko naredijo). Njena posebnost je velik žep, v katerem skriva recepte starih jedi, različne nasvete, namige …  Kuhla bo otroke usmerjala v različne dejavnosti in jim zastavljala naloge. Otroci bodo imeli v knjižici prostor dodati svoje fotografije, risbe, komentarje, rešitve problemov … Vabimo vas, da knjižico dopolnite s tudi svojimi izvirnimi dejavnostmi. Vaše končno poročilo projekta bo pravzaprav knjižica, ki jo boste ustvarili skupaj z otroki in gospo Kuhlo. Rok za oddajo je 20.5.2020.

Gospa Kuhla – navodila mentorjem

(prenovljena, dodali smo vam primere dobrih praks preteklih let)

Projekt je podprt s strani
X