IŠČEMO PODNEBNO MASKOTO ZA PROJEKT »EKOŠOLA MERI ODTIS CO2«

V sklopu projekta »EKOŠOLA MERI ODTIS CO2« razpisujemo natečaj za maskoto ali znak, ki je rezultat razredne ali šolske kampanje in se navezuje na blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v razredu, šoli ali lokalni skupnosti.  Kampanja lahko ozavešča, vabi, poziva vrstnike, mentorje, družine, lokalno skupnost k sodelovanju in ukrepanju, ali predstavlja rezultate dela.

Maskota ali znak sta dopolnjena s sloganom ali pozivom. Maskoto ali znak lahko prikažete kot likovni ali grafični izdelek, ki ste ga uporabili v praksi v razredu ali šoli.

ROK ZA ODDAJO: Fotografije izdelkov/risb pošljite najpozneje do 23. aprila 2021 na elektronski naslov info@ekosola.si s pripisom: Za natečaj PODNEBNA MASKOTA.

Izbrali bomo tudi

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

X