POSNETEK SPLETNEGA SREČANJA KOORDINATORJEV SŠ IN DELAVNICA EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

11. novembra 2020 je potekalo srečanje koordinatorjev srednjih šol in delavnica za mentorje projekta »Ekošola meri odtis CO2«. Predstavljen je bil kalkulator, ki je zasnovan kot računalo in didaktični pripomoček, s katerim bodo dijaki merili ogljični odtis za: ogrevanje, svetila, električno opremo, promet, odpadke in zavrženo hrano. Osnovna enota merjenja je učilnica, preračunavanje pa je mogoče na celotno šolo glede na površino in število dijakov.

Sledila je predstavitev delavnice, ki jo je Ekonomska fakulteta izvedla s študenti prvega letnika na temo spoznavanja in razumevanja trajnosti in problemov sodobne družbe. Razumevanje in probleme trajnosti so spoznavali skozi 17 ciljev trajnostnega razvoj, ki so pomembno  orodje za ozaveščanje  in medsebojno spoznavanje. S cilji so se seznanili s pomočjo kartic, ki so jih dopolnjevali ob razmišljanju o tem, kaj jim pomeni trajnost in kako lahko kot posamezniki in kot družba vplivamo s svojim zgledom in dejanji. Osebna odgovornost in odločitve posameznika so dejanja, ki štejejo in pripomorejo k blaginji.

Energetski svetovalec mreže ENSVET, Eko sklad, Wadie Kidess, je predstavil subvencije in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe ter zmanjšanje energetske revščine. Spodbude so namenjene občanom in tudi javnim ustanovam. Predstavil je tudi predloge varčevanja, ki jih dosežemo z mehkimi ukrepi, kot so na primer: izklapljanje naprav, varčevanje pri gospodinjskih aparatih in ostalih elektronskih napravah.

Posnetek srečanja koordinatorjev SŠ in delavnica “Ekošola meri odtis CO2”

Posebna tematska številka EŠL – Ekošola meri odtis CO2, kjer lahko najdete vse pomembne informacije o projektu.

Britanska dokumentarna oddaja 7,7 MILIJARDE LJUDI  (ZN napovedujejo, da bi leta 2050 na svetu lahko živelo že 10 milijard ljudi. O tem, kako  omiliti negativne posledice naraščanja potrošniško usmerjenega svetovnega prebivalstva, v dokumentarni oddaji raziskuje naravoslovec Chris Packham). Napovednik : https://www.rtvslo.si/tv/novosti/7-7-milijarde-ljudi/541360
Posnetek: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174731087?s=tv

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

X