Izšel je Circular Insider: program Ekošola med krožnimi prebojniki

Program Ekošola Slovenija je s projektom E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo predstavljen v posebni publikaciji Circular Insider, prvi publikaciji, ki daje širok vpogled v zgodbe akterjev krožnih sprememb v Sloveniji in Evropi. Premierna predstavitev publikacije je potekala v torek, 6. julija, v prostorih Hiše EU, kot popotnica predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Circular Insider – »hitri zmenek s prebojniki krožnega gospodarstva« – prek modela krožnega trikotnika  predstavi ključne vloge države, gospodarstva in kulture pri prehodu v krožno gospodarstvo. V njej je kot dobra praksa predstavljen tudi program Ekošola, v katerem smo že pred šestimi leti začeli uvajati vsebine krožnosti. V preteklih dveh šolskih letih pa smo se dokazali kot krožni prebojniki znotraj celotne mreže programa Ekošola (Eco-Schools International), saj smo uspešno izvedli dveletni projekt E-SPACE – Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo, ki je pilotno potekal še v Latviji. Kljub oteženim razmeram zaradi šolanja na daljavo je bilo v različne aktivnosti vključenih skoraj 3.000 učencev, dijakov in študentov in 150 mentorjev, organizirali smo prvi Oblikovalski izziv programa Ekošola, vrsto spletnih seminarjev in delavnic. Mentorji so večino aktivnosti izvajali po priročniku E-SPACE, ki vsebuje 9 predlogov za učne ure. Krožnost v šoli in vsakdanjem življenju bomo vključili v več projektov v programu Ekošola v naslednjem šolskem letu, pri tem pa se bomo naslonili na izkušnje in znanje ter uporabili nova gradiva, ki so nastala v projektu E-SPACE.

Celotna publikacija Circular Insider je na voljo TUKAJ – CIRCULAR INSIDER, o programu Ekošola in projektu E-SPACE preberite na straneh 70-71. Circular Insider si lahko v.pdf formatu brezplačno prenesete s TE POVEZAVE.

Kaj je Circular Insider?

Circular Insider je v sodelovanju s 23 partnerji zasnovala ekipa Circular Change. Cilj publikacije je nagovoriti najširšo javnost in v času predsedovanja Slovenije svetu EU (od julija do decembra 2021) okrepiti prepoznavnost Slovenije kot države, ki je pomembna evropska akterka spodbujanja prehoda v krožno gospodarstvo. Skozi praktične primere, intervjuje, kolumne, izjave in nasvete povezuje strokovna znanja in praktične krožne izkušnje. Edinstvena je v načinu predstavitve, ki je poljuden, razumljiv in vizualno bogat. Poseben sklop je namenjen aktualnim evropskim vsebinam, pripravljen je v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in za razliko od osrednjega dela publikacije, ki je v angleškem jeziku, vsebuje tudi slovenski prevod.

Circular Insider z vsebino in obliko spodbuja »krožni življenjski slog« in osvetljuje priložnosti za različne deležnike, da tudi sami postanejo krožni prebojniki – kot odločevalci, podjetniki, ustvarjalci ali aktivni državljani.

X