Kako oddati poročilo v Ekoportal? – posnetek spletnega srečanja

8. maja 2024 smo organizirali spletno srečanje Kako oddati poročilo v Ekoportalu.
POMEMBNO: Rok za oddajo poročil in vseh 7 korakov je 31. maj 2024

POSNETEK DELAVNICE

Vprašanja in odgovori (v sklopu delavnice)

POROČILO PROJEKTA 2024 – VRTCI

POROČILO PROJEKTA 2024 – ŠOLE

Navodilo za oddaja poročilo v Ekoportalu: 4. korak Nadzor in ocenjevanje

 Vsak vodja pri posameznemu projektu (zapisan je kot vodja v Ekoakcijskem načrtu  – 3. korak) poskrbi za pravilno izpolnjeno poročilo.

Pri vsakem projektu vodja izpolni polja, označena z rdečo (Pozitivne izkušnje, Negativne izkušnje, Število sodelujočih, Predlogi). Pri številu sodelujočih učencev/dijakov in številu sodelujočih učiteljev je njegova naloga, da vpiše skupno število sodelujočih v tistih primerih, kadar projekt izvaja več dodatnih vodij. Vodja poskrbi tudi, da v času izvajanja projekta naredi vsaj dve fotografiji in jih priloži kot dokazno gradivo.

X