KALKULATOR CO2: delavnice za dijake srednjih šol

12. in 19. novembra smo izvedli štiri delavnice za dijake srednjih šol, kjer je Garsia Kosinac iz Skupine GEN predstavil pomen energetske pismenosti, učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije ter vpliv porabe električne energije na podnebne spremembe. Prikazal je projekcijo učinkovite rabe energije, za katero pa ni  pomembno samo kako bomo spremenili vsakodnevne delovne navade, ampak tudi razmišljanje iz katerega materiala so izdelani določeni izdelki in proizvodi, koliko primarne energije potrebuje določen izdelek in proizvod ter kolikšen je življenjski cikel in življenjska doba določenega izdelka.

V drugem delu je bil predstavljen Kalkulator CO2 , s pomočjo katerega bodo dijaki  izračunali ogljični odtis posameznika, razreda ali cele ustanove za različna področja: promet, svetila, električne naprave, ogrevanje, odpadki in zavržena hrana. Skozi predstavitve posameznih sklopov so bili predstavljeni tudi delovni listi, s pomočjo katerih bodo lahko mentorji in dijaki izračunali ogljični odtis.

Posnetek delavnice

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

X