KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST in OBLIKOVALSKI IZZIV: izbrane najbolj aktivne šole in krožni primeri

V letošnjem šolskem letu se je projektu Krožnost je naša priložnost in dopolnjujočemu Oblikovalskemu izzivu pridružilo 40 šol, ki so izvedle različne dejavnosti po načelih krožnosti in krožnega gospodarstva: učne ure iz priročnika v posameznih razredih, na šolskih tematskih dnevih, krožnost so obravnavali tako, da so povezali različne učne ure, proučili primere iz prakse itd.  V Oblikovalskem izzivu pa so se ukvarjali s predelavo in ponovno uporabo, daljšanjem življenjske dobe izdelkom in iskali nove, bolj trajnostne in krožne rešitve. Najbolj pogosto so obravnavali različne vrste odpadne embalaže, tekstil, električno in elektronsko opremo, še posebej celovito pripravljeni pa so bile predlogi za bolj trajnostno gradnjo.

Krožnost je naša priložnost – najbolj aktivni mentorji in šole

Šole in mentorji, ki so izvedle največ učnih ur in drugih dejavnosti na temo krožnega gospodarstva v projektu Krožnost je naša priložnost ter vanje vključile druge skupine v šoli, starše ali posameznike iz lokalne skupnosti:

Oblikovalski izziv – zmagovalni primeri in rešitve

Nagrade in priznanja bomo podelili na posebnem dogodku, 26. septembra 2023 v Hiši EU Hiša EU (Dunajska cesta 20, Ljubljana). O uri podelitve vas bomo obvstili v začetku septembra.

Projekt izvajamo ob podpori in sodelovanju podjetja AquafilSLO, ki je v šolskem letu 2022/2023 soorganiziralo dva dogodka za mentorje:

Izobraževanje o krožnosti in krožnem gospodarstvu, ki predstavlja glavni način za uresničenje nizkoogljične in zelene družbe, bomo nadaljevali v prihodnjem šolskem letu. Za lažje delo mentorjev načrtujemo dopolnitev gradiva ter še več pripomočkov.

X