Prve delavnice projekta Krožnost je naša priložnost

3. oktobra smo kot prvo aktivnost v projektu Krožnost je naša priložnost organizirali delavnico za mentorje, na kateri smo predstavili osnove o krožnem gospodarstvu, preizkusili vprašalnik kot pripomoček za izobraževanje, predstavili praktični primer ter izvedli učno uro Regenerirani najlon Econyl. Da bi mentorje čim bolj podprli pri delu, smo kot dopolnjujoči dejavnosti izvedli tudi delavnici o krožnosti za sedmošolce in gimnazijce.

Na OŠ Dragomelj je 24 mentorjev prisluhnilo vsebinam o krožnosti in preprečevanju nastajanja odpadkov. Osrednji del delavnice pa je bil namenjen praktičnim rešitvam.  Tina Mavrič iz podjetja Aquafil SLO in Konstantina Kostoula iz organizacije Healthy Seas sta predstavili primer iz prakse: Od odpadkov – ribiških mrež, tekstilnih talnih oblog, plastičnih ostankov – do vlaken regeneriranega najlona ECONYL. Mentorji so izpolnjevali tudi vprašalnik o krožnem gospodarstvu ter preizkusili novo učno uro Regenerirani najlon, ki jo bodo lahko izvedli kot eno od dejavnosti projekta. Prva tako so se dotaknili dosedanjih praks in primerov. Svoje izkušnje dosedanjega izobraževanja o krožem gospodarstvu med šestošolci je predstavila Marija Frontini iz OŠ Šmartno v Tuhinju. Na osnovi povratnih informacij in predlogov  mentorjev – tako tistih, ki so že izvajali dejavnosti o krožnem gospodarstvu, kot tistih, ki se projektu pridružujejo prvič, – bomo do jesenskih počitnic dopolnili gradivo in navodila v podporo izvajanja projekta.

Delavnice za osnovno – in srednješolce

Z namenom, da v praksi preizkusimo in dopolnimo gradivo projekta, smo za sedmošolce OŠ Dragomelj izvedli tehniški dan, v skrajšani obliki pa smo dejavnost izvedli tudi z dijaki 2. letnika na Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana. Obravnavali so:

  • Kaj je krožno gospodarstvo, zakaj je pomembno?
  • Primer iz prakse Regenerirani najlon, katerega vlakna v podjetju AquafilSLO izdelujejo iz odpadnih ribiških mrež.
  • Kako deluje organizacija Healthy Seas in kako pridobivajo ribiške mreže kot vhodno surovino za izdelavo vlaken regeneriranega najlona.
  • V skupinah so izvedli učno uro Regenerirani najlon.

Opis projekta in dejavnosti je na povezavi: https://ekosola.si/kroznost-je-nasa-priloznost-22-23/.

X