KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST

KROŽNO JE NARAVNO – RAZISKUJ IN SOUSTVARJAJ KROŽNE REŠITVE SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI

Kaj je krožno gospodarstvo? Kakšna je razlika med recikliranjem in krožnostjo? Katere snovi in materiali krožijo in kako? S katerimi koraki uvajamo krožnost v šole in domove?
Kako oblikovati trajnostne in krožne izdelke?
ZAKAJ KROŽNOST?

V krožnem gospodarstvu snujemo izdelke tako, da vire pri njihovi proizvodnji in rabi uporabljamo čim bolj skrbno, racionalno in učinkovito. Tako nenehno podaljšujemo njihovo življenjsko dobo. To dosegamo s ponovno uporabo, popravili, predelavo in souporabo. V projektu Krožnost je naša priložnost proučujemo in uvajamo krožnost v izobraževanje, naše delovanje in življenje. Proučujemo krožnost (življenjski cikel) različnih izdelkov, iščemo navdihe iz narave, oblikujemo krožne rešitve in izdelke, pripravljamo krožne načrte.

KAJ JE CILJ PROJEKTA?

Načela krožnosti naj bi usmerjala razvoj vseh področij človekovega delovanja, od razvoja tehnologij, izdelkov, proizvodnje, potrošnje, da bomo uresničili vizijo prehoda v zeleno in nizkoogljično družbo.

Vsebine projekta:

 • Kaj je krožnost gospodarstvo: pomen, načela in razlikovanje med linearnim gospodarstvom, gospodarstvom recikliranja in krožnega gospodarstva.
 • Prehajanje od ravnanja z odpadki do upravljanja virov.
 • Raziskovanje in proučevanje snovnih (materialnih) tokov v različnih izdelkih in procesih.
 • Ugotavljanje, kako zmanjšati potrošnjo in porabo.
 • Iskanje in učenje iz dobrih praks.
 • Uvajanje in podpiranje trajnostnih izdelkov, storitev, dogodkov, procesov.
 • Načrtovanje in uvajanje krožnosti v šoli in doma.
 • Aktivno sodelovanje v Oblikovalskem izzivu: naredimo bolje – oblikujmo trajnostno in krožno.
KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

Otroci in mladi

Projekt je namenjen učencem 3. triade, dijakom, srednješolcem in študentom.

V prilagojeni obliki je vsebine mogoče izvesti tudi z mlajšimi otroki.

Učence, dijake in študente želimo opolnomočiti za razumevanje trajnostnega razvoja, ki postaja temeljni gradnik vseh področij našega delovanja, vključno z gospodarstvom.  Izobraževanje o njem pa se uvršča v učne načrte za poklice prihodnosti.  S sodelovanjem v projektu bodo pridobili osnovna znanja o krožnosti kot načina za doseganje trajnostnih ciljev,  razlikovali bodo med osnovnimi pojmi, pomembnimi za trajnostni razvoj, predvsem pa bodo pridobili praktična znanja o krožnih verigah materialov ter njihovi rabi v različnih izdelkih.

KAKO IZVESTI DEJAVNOSTI?

Materiali in izdelki

Krožnost gradi na povečanju učinkovitosti pridobivanja in uporabe virov v celotnem procesu proizvodnje in potrošnje (rabe). Povezuje ekonomski, okoljski in družbeni vidik, pri tem pa upošteva planetarne meje. Zato v projektu »Krožnost je naša priložnost« proučujete izdelke, ki jih najdete doma, v šoli, trgovini:

 • Tekstil
 • Plastika
 • Papir in  kartonska embalaža za mleko in sokove
 • Električna in elektronska oprema
 • Hrana
 • Drugi po izbiri
DELAVNICA ZA MENTORJE

– PRVA DELAVNICA – 3. oktober 2022
Predstavili in preizkusili bomo učne ure, predstavljen bo krožni model regeneriranega najlona ECONYL®, ki ga v podjetju AquafilSLO izdelujejo iz odpadkov, kot so ribiške mreže, tekstilne talne obloge in industrijski  odpadki.  Sodelovali bodo predstavniki podjetja in mednarodne fundacije Healthy Seas. Natančne informacije o delavnici bomo posredovali vsem prijavljenih mentorjem.
– DRUGA DELAVNICA – 23. marec 2023
Ogled podjetja AquafilSLO: celoten proces od odpadkov – ribiških mrež, tekstilnih talnih oblog, plastičnih ostankov – do vlaken regeneriranega najlona ECONYL®

Rok za poročanje o dejavnostih projekta: 12. maj 2023. Poročilo oddajte na obrazcu za poročanje.

Načrtovanje in izvedba dejavnosti

Projekt sestavlja več dejavnosti, ki jih lahko izvaja eden ali več mentorjev na ustanovi. Sodelujoče šole in fakultete izvedejo:

a)      Vhodni vprašalnik o krožnosti na začetku šolskega/študijskega leta oz. pred začetkom izvajanja aktivnosti:

 • Odgovarjajo učenci /dijaki / študentje, vključeni v nadaljnje aktivnosti.
 • Lahko je osnova za raziskovanje poznavanja krožnosti med zaposlenimi v šoli ali fakulteti.
 • Možna osnova za raziskovanje o krožnosti med starši, drugimi skupinami.
b)     Učne ure:

 • izvedba učnih ur: primer in učna ura »Regenerirani najlon ECONYL®« (v pripravi) in po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo (učne ure 1‒5)
 • razvoj posameznih učnih ur (lastne aktivnosti)
c)      Učimo se iz prakse:

 • obisk ali predavanje zunanjega strokovnjaka ali podjetja
 • iskanje in analiza primerov iz prakse (s pomočjo priročnika in drugih virov)
d)     Krožnost v šoli, krožnost na fakulteti:

 • Povezava z učno uro 7 iz priročnika
 • posnetek stanja – okoljski pregled z vidika krožnosti
 • izdelava krožnega akcijskega načrta
e)      Ozaveščanje o krožnosti:

 • Mladi poročevalci za okolje: pisni, foto ali video prispevek o krožnih aktivnostih v šoli, doma
 • ozaveščevalna kampanja med vrstniki, v šoli, širše
 • objave na www in družbena omrežja – novice o aktivnostih, rezultatih itd.
f)       Krožnost  doma:

g)      Sodelovanje v 3. oblikovalskem izzivu:

h)     Zaključni vprašalnik o odnosu in poznavanju krožnega gospodarstva

 • Vprašalnik za isto skupino učencev/dijakov/študentov kot na začetku izvajanja aktivnosti.
 • Zaželeno, da zaključni vprašalnik izvedejo tudi drugi razredi, skupine, zaposleni.
Priporočila za izvajanje aktivnosti 
 • Zaželeno je medsebojno povezovanje mentorjev, saj gre za prepletanje več področij.
 • Priporočljivo je, da je en razred ali skupina mladih »krožna skupina«, ki je vključena v več aktivnosti, da lahko merimo napredek (vprašalniki).
 • Krožna skupina in mentorji vključujejo in predstavljajo aktivnosti in rezultate vrstnikom in drugim.

Aktivnosti lahko izvedete v sklopu tematskih (naravoslovnih, tehničnih, kulturnih) dni.

Nagrajujemo krožnost 

Med sodelujočimi šolami in fakultetami bomo izbrali najbolj zanimive, poučne in celovite krožne aktivnosti in ustanove.

 • Izbrali bomo tri najboljše krožne aktivnosti med osnovnimi in srednjimi šolami.
 • Izbrali bomo naj krožno šolo oziroma fakulteto.
 • Posebne nagrajujemo Oblikovalski izziv.

Rok za poročanje o dejavnostih projekta: 12. maj 2023. Poročilo oddajte na obrazcu za poročanje.

3. NAGRADNI OBLIKOVALSKI IZZIV - ZASNUJMO KROŽNO, IZDELAJMO TRAJNOSTNO!

Kako izboljšati izdelke, da jih bomo rabili, a ne dokončno uporabili – da bo njihova življenjska doba čim daljša? Kako jih zasnovati in izdelati boljše? Oblikovanje po načelih krožnega gospodarstva (9R) je med glavnimi izzivi trajnostne prihodnosti, saj potrebujemo rešitve, s katerimi podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov in snovem v njih.

Zasnujte krožno, izdelajte trajnostno! 

Vabimo, da zasnujete nove ali izboljšate obstoječe izdelke in rešitve po načelih krožnosti. Kako lahko izdelke ponovno uporabimo, popravimo, prenovimo, spremenimo namen uporabe?

KAJ?

 • Iščemo trajno(stno) in krožno zasnovane, oblikovane in izdelane izdelke in storitve, ki upoštevajo trajnostne vidike v čim več fazah življenjskega cikla.

KDO LAHKO SODELUJE?

 • Katera koli šola, skupina ali posamezni učenec, dijak ali študent.

DO KDAJ?

DO 12. maja 2023 nove ali izboljšane izdelke oziroma rešitve:

 • predstavite na spletnih straneh ali družbenih medijih vaše šole, lokalnih medijih, lahko tudi na družbenih medijih dijakov in študentov,
 • pošljite povezave ali opise rešitev z dodatnim foto ali video gradivom skupaj s PRIJAVNIM OBRAZCEM na naslov info@ekosola.si

ZASNUJTE IN IZDELAJTE REŠITVE PO KONCEPTU »9R«.

Bodite pozorni na:

 • vhodni material in surovine,
 • način pridelave ali izdelave,
 • pripomočke in sredstva, ki jih pri tem uporabljate,
 • vir energije v postopku pridobivanja materialov in izdelave ali uporabe izdelka, storitve,
 • transportne poti,
 • kaj se zgodi po uporabi izdelka (ponovna uporaba ali spremenjena uporaba) – krožnost snovi,
 • kako in s čim doseči, da ima izdelek ali storitev čim nižji ogljični odtis,
 • druge trajnostne vidike, ki jih prepoznate pri snovanju ali izdelavi svoje zamisli.
PARTNER - PODPORNIK
VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI
X