Znanje o gozdovih

ZAKAJ JE POMEMBEN GOZD?  KAJ NAM DAJE? KOLIKO GOZDOV POSEKAJO VSAKO LETO? KAKO LAHKO PRIPOMOREMO K OHRANJANJU GOZDOV?

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na kateri temelji več gospodarskih dejavnosti, gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Otrokom lahko gozd predstavimo na nešteto načinov, prvi korak pa je, da jih čimbolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

OPIS PROJEKTA:

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok, učencev, dijakov z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in  njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok, učencev, dijakov.

CILJI:
 • Izobraževati in ozaveščati o gozdovih in njihovi vlogi.
 • Opozarjati na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.
 • Spodbujati otroke, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti.
 • Sprejemati odločitve o okoljskih zadevah.
 • Naučiti se uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov.
 • Naučiti otroke, da bodo imeli odgovoren odnos do prihodnosti.
AKTIVNOSTI:

Projekt je primeren za vse starostne skupine.

Vsaka ustanova mora izvesti korake v GOZDNEM CIKLU:

 1. Ustanovitev skupine za gozdove (»Kdo do delal kaj?«)
 2. Plan dela in raziskovanje: izvedba ankete za učence (od 3. razreda dalje)
 3. Izvedba vsaj 3 dejavnosti iz nabora idej ali po svoji zamisli in obisk gozda dvakrat letno
 4. Preverjanje in poročanje: priprava poročila
 5. Obveščanje in vključevanje: poskrbite za vsaj eno javno objavo
 6. Gozdna listina: po uspešno opravljenem projektu ustanova prejme plaketo

DODATNE AKTIVNOSTI: nabor idej za izvedbo 3. točke v Gozdnem ciklu:

a) Pretežno zunanje dejavnosti:

 • obisk gozda in izvedba aktivnosti v gozdu (obvezna aktivnost);
 • obisk gozdne učne poti ali obisk gozdarja;
 • obisk žage ali drugega obrata, povezanega z lesno-predelovalno industrijo;
 • obisk lovca, izdelovalca domače obrti, mizarske delavnice, drevesnice ali podobnega po izboru šole;
 • obisk muzeja lesarstva, arboretuma, botaničnega vrta ali druge primerljive ustanove;
 • udeležba na sadnji mladih gozdnih dreves: vključevanje učencev v obnavljanje gozdov (zaželena aktivnost).

b) Delavnice in druge dejavnosti o gozdu:

 • delavnice/učne ure o gozdu iz dosedanjega nabora ali svoje;
 • izdelki iz gozda – ustvarjanje z materiali iz gozda ali na temo gozda;
 • gozd v sliki in besedi – ustvarjanje na temo gozda;
 • miti in legende o gozdu, pesmi, pravljice o gozdu;
 • gozd skozi objektiv: izdelava videoposnetka ali razstava fotografij o gozdu;
 • nenavadna drevesa v naši okolici (priprava zbirke zanimivih dreves v sodelovanju med šolami);
 • gozd v tujih jezikih (izdelava slovarčka);
 • izdelava knjige o gozdu, drevesih;
 • izdelava herbarija, zbirke gozdnih plodov, storžev in drugega zanimivega materiala;
 • orientacija v gozdu;
 • vzgoja drevesnih sadik iz semena;
 • gozdni pridelki: nabiranje kostanja, vršičkov.

c) Aktivnosti po lastni izbiri:

 • aktivnosti po želji mentorja na temo gozda.

Več o programu Znanje o gozdovih na: www.leaf.global

NAGRADNI NATEČAJ ZA UČITELJE POVEZOVANJE Z MEDNARODNIM PROJEKTOM GAIA 20:30

NATEČAJ ZA UČITELJE: NAJBOLJŠA UČNA URA POVEZANA Z RAZISKOVANJEM BIOTSKE PESTROSTI GOZDA

Vsak sodelujoči mentor lahko predloži enega (1) do tri (3) načrte učne ure.

Učne ure morajo:

 • Biti pristne in preizkušene v razredu.
 • Biti napisane v slovenščini in angleščini.
 • Imeti navedeno starost otrok/učencev/dijakov, oz. razred.
 • Napisane vire (knjige, internet, orodja …)
 • Dobrodošle so fotografije, skice, učni listi …

Učna ura naj bo s tematiko biotske raznovrstnosti gozdov s poudarkom na:

 • ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih gozdov ali naravnih območij, npr. sadnja dreves, šolski/ gozdni vrtovi, zelene soseske itd .;
 • spodbujanju trajnostnega upravljanja;
 • boju za obstanek opraševalcev in ozaveščanju proti izgubi žuželk;
 • ozaveščanju in podpiranju ukrepov za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

Trajanje natečaja: od 28. septembra 2021 do 7. februarja 2022

MEDNARODNI WEBINAR ZA MENTORJE: 28. september 2021

Prezentacija PPT in posnetek mednarodnega webinarja z dne 28.9.2021 vam je na voljo na strani: Training: Creating a Lesson Plan — Learning about Forests (leaf.global)

Celoletni koledar aktivnosti kampanje GAIA 20:30 vam je na voljo na: GAIA 20:30 Campaign Calendar — Learning about Forests (leaf.global)

Pričetek natečaja 28. september 2021: Več na: https://www.leaf.global/gaia2030-lesson-plan-competition

POZOR!

Učne ure boste oddali v slovenskem in angleškem jeziku na obrazcih, ki so vam na voljo spodaj. Obrazec z učno uro v angleščini in slovenščini pošljete na info@ekosola.si . Komisija Ekošole bo izbrala 5 učnih ur, ki jih bo poslala na nadaljnje mednarodno tekmovanje. Vse ostale prispele učne ure, bomo zbrali in objavili v obeh jezikih (angleščina in slovenščina). 5 učnih ur, ki se bodo udeležile mednarodnega tekmovanja, bo v nadaljevanju ocenila mednarodna komisija FEE. Več o mednarodnih nagradah in certifikatih na: https://www.leaf.global/gaia2030-lesson-plan-competition.

KAKO SODELOVATI Z UČNO URO?

 1. S pomočjo dokumenta Učni cilji GAIA 20:30 določite učne cilje.

Učni cilji GAIA 20:30 v slovenščini

Učni cilji GAIA 20:30 v angleščini

 1. Prenesite obrazec Učna ura-PREDLOGA v slovenskem in angleškem jeziku

Učna ura – PREDLOGA v slovenščini

Učna ura – PREDLOGA v angleščini

 1. Pazljivo izpolnite preneseni predlogi Učna ura (v slo in anj). Izpolnjena obrazca s prilogami, ki jih boste ustvarili pošljite na info@ekosola.si s pripisom Mednarodni natečaj – učna ura.

V pomoč in navdih so vam lahko mednarodne zmagovalne učne ure preteklih let: https://www.ecoschools.global/lesson-plans-for-teachers. Toplo priporočamo ogled.

Pozor! Sodelujete lahko tudi z urami na temo biotske pestrosti, ki ste jih ustvarili v preteklih letih. Vsak mentor na tekmovanje lahko pošlje 1-3 učne ure na predpisanih obrazcih.

NATEČAJ ZA UČITELJE: NAJBOLJŠI PRIMERI DOBRIH PRAKS

Natečaj za najboljšo prakso na temo biotske raznovrstnosti gozdov se osredotoča na ukrepe za zaščito slovenske gozdne biotske pestrosti. S tem natečajem spodbujamo ekošole, da predstavijo svoje projekte/dobre prakse na razpisano temo.

Na mentorja se oddata največ dva (2) projekta / zgodbe, povezane z:

 • ohranjanjem obstoječih in ustvarjanju novih gozdov ali naravnih območij,
 • spodbujanju trajnostnega upravljanja;
 • boju za obstanek opraševalcev in ozaveščanju proti izgubi žuželk;
 • ozaveščanju in podpiranju ukrepov za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

Cilji:

▪ povečati vključenost izobraževalnih ustanov, krajev in lokalne skupnosti v izobraževanje o okolju;
▪ doseči občutek, da lahko že majhni ukrepi bistveno vplivajo na zaščito lokalne gozdne biodiverzitete;
▪ spodbujanje lokalnih ukrepov za ohranjanje biodiverzitete;
▪ spodbujati kritičnega razmišljanja z aktivno udeležbo mladih;
▪ usposobiti mladino za zagovornike ohranjanja biodiverzitete;
▪ navdihovati lokalno skupnost, za ohranjanje in povečevanje biodiverzitete v lokalnih skupnostih.

Trajanje natečaja: od 14. februar 2022 do 11. aprila 2022

Primer dobre prakse – PREDLOGA v slovenščini

Primer dobre prakse – PREDLOGA v angleščini

Izpolnjena obrazca s prilogami, ki jih boste ustvarili pošljite do 11. APRILA na info@ekosola.si s pripisom Mednarodni natečaj – dobra praksa.

MEDNARODNI WEBINAR ZA MENTORJE: februar-marec 2022

Webinar- registracija: Povezava za prijave bo dostopna v februar-marec (ko bo znan točen datum) 2022!

POZOR!

Dobre prakse boste oddali v slovenskem in angleškem jeziku na obrazcih, ki jih bodo pripravili na FEE in jih bomo objavili na tej strani. Obrazec z dobro prakso v anj in slo pošljete na info@ekosola.si . Komisija Ekošole bo izbrala 5 dobrih praks, ki jih bo poslala na nadaljnje mednarodno tekmovanje. Vse ostale prispele prakse, bomo zbrali in objavili v obeh jezikih (angleščina in slovenščina). Vse prispele prakse bomo objavili tudi na Exposure spletni strani, kar vam bo v pomoč pri pridobivanju partnerstev v mednarodnih projektih (Erazmus). 5 dobrih praks, ki se bodo udeležile mednarodnega tekmovanja, bo v nadaljevanju ocenila mednarodna komisija FEE. Več o mednarodnih nagradah in certifikatih na: https://www.leaf.global/gaia2030-best-practice .

Pozor! Sodelujete lahko tudi z dobrimi praksami na temo biotske pestrosti, ki ste jih ustvarili v preteklih letih. Vsak mentor na tekmovanje lahko pošlje 1-2 dobri praksi na predpisanih obrazcih.

Več navodil in podrobnosti sledi februarja 2022!

Mentorji, ki boste oddali dobro prakso za natečaj GAIA 20:30, pri končnem poročilu Programa LEAF ne potrebujete oddati nobene dobre prakse več.

Zaključno poročilo

Rok za oddajo zaključnega poročila je 30.6. 2022. Poročilo pošljite na naslov: biotskaraznovrstnost@gmail.com

POZOR!
Drugi mednarodni seminar, povezan z mednarodnim projektom GAIA bo 28. septembra 2021.

Prijavite se na povezavi.

LIKOVNO LITERARNI NATEČAJ: GOZD IN BIOTSKA PESTROST

KDO?  Vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri, dijaški domovi in fakultete

KATEGORIJE:

 • Vrtci
 • 1.- 3. razredi OŠ
 • 4.- 6. razredi OŠ
 • 7.- 9. razredi OŠ
 • Posebna kategorija
 • Srednje šole in fakultete

Rok za oddajo izdelkov (fotografij): 17. december 2021, na naslov: biotskaraznovrstnost@gmail.com

Odkrivajmo gozd z vsemi čutili – RAZISKUJMO Z NOGAVIČNIKOM

Odkrivajte skrivnosti gozda z vsemi čutili. Gozd lahko govori, vidi in posluša. Opazujte, učite in igrajte se v gozdu.
Na vaših raziskovalnih pohodih vas bodo spremljale gozdne nogavičke/lutke – Nogavičniki.

Program LEAF v praksi
mednarodne aktivnosti povezane z gaio

MEDNARODNI KVIZ NA DRUŽABNIH OMREŽJIH

Kako dobro poznate biotsko pestrost?

Rešite kviz in ugotovite ali poznate nekaj zanimivih dejstev o invazivnih vrstah, opraševalcih, drevesih in naravnem okolju!

Kviz vam je na voljo v slovenščini na POVEZAVI in v angleščini na POVEZAVI.

Delite kviz med prijatelje na Facebooku in na zabaven način ozaveščajte o problematiki biotske raznovrstnosti! Kviz lahko z učenci, dijaki in študenti rešujete tudi med poukom in tako popestrite učno, spodbudite njihovo zanimanje za tematiko in jim na zabaven način predate ključna dejstva in problematiko biotske raznovrstnosti.

GLOBAL ACTION DAYS

Mednarodna kampanja Global Action Days 2022 bo udeležence vseh programov FEE spodbudila k majhnim pozitivnim dejavnostim (#handprint), ki jih lahko vsak od nas stori, da se bolj povežemo z naravo in lokalno biotsko pestrostjo.

Kampanja bo mobilizirala moč našega omrežja in pokazala, kako majhen ukrep posameznika lahko močno vpliva na naše dobro počutje. Zasnovana je kot 7-dnevno potovanje skozi ukrepe za spodbujanje ohranjanja biotske pestrosti, k navdihovanju udeležencev k drugačnemu življenju in ravnanju ter k zaščiti globalne biotske pestrosti.

Izziv Global action days bo potekal od 20. aprila do 30. aprila 2022  na POVEZAVI.

Vabimo vas, da se ga udeležite in ga delite na družabnih omrežjih.

MEDNARODNI IZZIV: #SPOTTINGNATURE CHALLENGE

#SpottingNature bo mednarodna kampanja, kjer bo posamezna ustanova izpostavila svojo lokalno biotsko pestrost. Cilj izziva je povečati aktivno sodelovanje na prostem in razviti občutek povezanosti ljudi z naravo.

Izziv se bo začel z začetnim spletnim seminarjem, ki se bo osredotočil na povezavo z naravo. Udeleženci izziva na družabnih omrežjih objavijo kratek video (krajši od 60 sekund) ali sliko svojega najljubšega naravnega kotička, v katerem delijo zabavno dejstvo o območju ali vrsti, ki je na tem območju. Oseba nominira najmanj tri osebe, da predstavijo svoje najljubše mesto.

Objava mora biti označena s ključniki: #SpottingNature, #GenerationRestoration, #Ekošola, #SIDG, #LEAF

Mednarodni izziv bo potekal od 1. novembra 2021 do 1. decembra 2021 na POVEZAVI.

Vabimo vas, da se ga udeležite in ga delite na družabnih omrežjih

Več o mednarodnem projektu GAIA 20:30 v sklopu mednarodnega programa LEAF-Znanje o gozdovih, preberite na MEDNARODNI STRANI PROJEKTA.

V kolikor potrebujete informacije v zvezi s projektom GAIA 20:30 ali programom LEAF-Znanje o gozdovih, kontaktirajte go. Tino Hribar na mail: hribar.tina5@gmail.com.

X