MEDNARODNA KONFERENCA O BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

Družbeni dom Grosuplje, 8. oktober 2019 Rok za prijavo: 30. avgust 2019
Vabimo vas na Mednarodno konferenco programa Ekošola o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah, kjer boste lahko predstavili primer dobre prakse kot samostojni referat na razpisano vsebino; z aktivnostmi, ki ste jih izvedli v šolskem letu 2018/2019.

Svoj primer boste predstavili kot samostojen referat (10 minutna predstavitev), v naprej pa je potrebna prijava v kateri boste vpisali kratek povzetek projekta oz. primera dobre prakse, vezanega na eno od obeh v nadaljevanju razpisanih tematik.
a) Biotska raznovrstnost: Različnost živalskih in rastlinskih vrst v okolici vrtca in šole, kjer boste predstavili vaš prispevek k prepoznavanju in ohranjanju vrst. Predstavite lahko tudi aktivnosti, ki ste jih izvajali v okviru projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti v šolskem letu 2018/2019.

b) Podnebne spremembe: Tematski sklop podnebne spremembe je bil v šolskem letu 2018/2019 prvič samostojno obravnavan in nekateri med vami ste izvajali številne aktivnosti za razumevanje podnebnih sprememb, s ciljem prilagajanja in iskanja rešitev. Predstavite lahko vaš primer dobre prakse – kako in na kakšen način ste mladim predstavili podnebje in podnebne spremembe, s kakšnimi odločitvami ljudje vplivamo na okoljske probleme oziroma negativno delujemo na stanje v okolju ter zagotovo tudi kako lahko kot posamezniki spremenimo svoja dejanja za boljši jutri.
Mednarodna konferenca je namenjena koordinatorjem in vodjem projektov programa Ekošola.
V programu Ekošola želimo s tovrstnimi srečanji spodbuditi izmenjavo izkušenj, dobrih praks in zamisli med koordinatorji in ustanovami, ki so lahko vsem v pomoč pri načrtovanju in izvajanju okoljskih aktivnosti. Hkrati želimo predstaviti in zbrati nabor aktivnosti o obeh aktualnih temah.

Navodila za prijavo

Na OBRAZCU ZA PRIJAVO na kratko opišite projekt oz. primer dobre prakse vaše ustanove iz šolskega leta 2018/2019, za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snovanju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, rezultatov ali pa zaradi načina, kako vam je uspelo aktivnosti izvesti v ustanovi ali ob morebitnem sodelovanju z drugimi ustanovami, javnostjo).

Primer naj bo predstavljen z jasno zastavljenimi cilji in vsebinami, saj bo za predstavitev izbranih le 30 (trideset) najboljših primerov.

Prosimo, da izpolnite obrazec za prijavo in ga vrnete najpozneje do petka, 30. avgusta 2019, na naslov info@ekosola.si.

Hvala za vaše sodelovanje in prijetne počitniške dni.

PROJEKT EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 SOFINANCIRATA EKO SKLAD IN MOP

X