Mladi poročevalci za okolje

DAJMO GLAS OKOLJU!

Postanite glasniki okolja in za okolje! Predstavite vaše okoljske dejavnosti in dejavnosti vaše šole ali fakultete, predstavite svoja razmišljanja, širite in spodbujajte dobre prakse! Bodite nosilci sprememb!
Kaj in kdo so Mladi poročevalci za okolje?

Mladi poročevalci za okolje je mednarodni program, v katerem sodeluje več kot 70 000 dijakov in študentov ter 7500 učiteljev in mentorjev v 30 državah po vsem svetu, starih med 11 in 25 let.
Program je namenjen prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov in posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Te izzive in rešitve mladi predstavljajo z novinarskimi prispevki ali ozaveščevalnimi kampanjami.

Kdo so mladi poročevalci, kaj počnejo?

Učenci, dijaki in študenti:

 • opazujejo in raziskujejo prostor,
 • prepoznavajo težave in izzive,
 • ugotavljajo vzroke za težave in njihove učinke,
 • poiščejo dodatna pojasnila in informacije pri strokovnjakih,
 • razmišljajo o okoljskih izzivih,
 • obveščajo okolico o okoljskih problemih,
 • opozarjajo na dejavnosti, ki v okolju povzročajo negativne učinke.

Mladi poročevalci ste lahko novinarji ali pa pobudniki in glasniki in pobudniki sprememb v svojem okolju in družbi, stari od 11 do 25 let. Da se lahko povezujete z vrstniki po svetu in se vključujete tudi v mednarodno mrežo, jih delimo na tri starostne skupine:

 • 11 do 25 let
 • 15 do 18 let
 • 19 do 25 let.
 Kako lahko sodelujete?
Slovenski nagradni natečaj

Pripravite pisne, foto in video prispevke, s katerimi obveščate in opozarjate, lahko pa spodbujate spremembe in usmerjate k trajnostnemu delovanju. Med njimi vsako leto izberemo najboljše, nekatere prijavimo tudi na mednarodno tekmovanje, kjer jih oceni mednarodna žirija.

Mednarodno sodelovanje

Sodelujete lahko z vrstniki iz drugih držav; določite okvirno temo/vsebino, jezik, vrsto prispevka  – in povezali vas bomo s skupinami vrstnikov, da boste pripravili skupen prispevek. Tega prav tako prijavimo v mednarodni portal, da ga oceni mednarodna žirija. A bolj kot ocena je pomembno spoznavanje vrstnikov, njihove kulture, navad in njihovih okoljskih vprašanj.

Prijavite se preko prijavnega obrazca (yre.global) najkasneje do petka, 20. oktobra 2023.

Kako pripraviti prispevek?

Pripravite lahko tri vrste novinarskih prispevkov: pisne, fotografske ali video. Pripravite jih kot novinarski prispevek ali kot pobudo za akcijo ali ozaveščanje (kampanjo).

PISNI PRISPEVEK

Zaželeno je, da imajo pisni prispevki obliko enega od naslednjih novinarskih žanrov: poročila, ankete, intervjuja ali komentarja. Če spodaj kliknete nanje, boste prišli do kratkega opisa zakonitosti vsakega od njih.

FOTO PRISPEVEK:

 • Ena reportažna fotografija
 • Ena fotografija za okoljsko kampanjo
 • Foto zgodba (3-5 fotografij)

Fotografije naj bodo opremljene naslovom (do 140 znakov) in kratkim opisom (do 150 besed). Opis mora pojasniti povezavo med obravnavnim okoljskim problemom ali izzivom oz. življenjskim slogom ter temo in po možnosti nakazati rešitve.

VIDEO PRISPEVEK:

 • Reportaža, intervju, poročilo
 • Kampanja

Video mora imeti naslov (do 140 znakov). Zaželeno je, da dolžina ne presega treh minut. Videoprispevek naj bo pripravljen tako, da ga je mogoče objaviti na portalu YouTube.

Upoštevajte navajanje virov, navedite avtorje, šolo, mentorja.

OBRAZCI:

Mednarodno sodelovanje: Prijavite se preko prijavnega obrazca (yre.global) najkasneje do petka, 20. oktobra 2023.

VIRI:

– Opisi novinarskih žanrov:

– Spletni seminar: Od opazovalca do poročevalca za okolje
Priročnik Spremeni svojo vlogo
– Mednarodna spletna stran Young Reporters for the Environment
Portal prispevkov mednarodnega tekmovanja YE Exposure
Mednarodna platforma YRE Hub
Prispevki z YEEC 2022
ppt predstavitev projekta
predstavitveni video

MPO podpirajo cilje trajnostnega razvoja

TEME IN ROKI ZA ODDJANJE PRISPEVKOV

Izberete lahko katero koli temo, da bi vas čim bolj spodbudili k prispevkom o različnih temah in dejavnostih, smo pripravili izhodiščni nabor tem z okvirnimi vmesnimi roki za šolsko leto 2023/2024.

TEMA ROK ZA ODDAJO
Podnebne spremembe, gozd, biotska pestrost do 20. 12. 2023
Hrana, šolski vrtovi do 9. 2. 2024
Trajnostna mobilnost do 26. 4. 2024
Odpadki, ravnanje s surovinami, recikliranje, krožno gospodarstvo do 3. 6. 2024
 + dodatne teme in vsebine po lastni izbiri
Zadnji rok za oddajo prispevkov za slovenski natečaj: 3. 6. 2024
 Prispevki za mednarodno sodelovanje 22. 4. 2024

Prispevke, ki jih lahko pripravi tudi več avtorjev skupaj, pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si

X