NA EKOKVIZU ZMAGALI UČENCI OŠ TURNIŠČE, OŠ I MURSKA SOBOTA IN OŠ BOŽIDARJA JAKCA

V petek, 8. aprila 2022, se je z državnim tekmovanjem, ki je potekalo na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, zaključil letošnji Ekokviz, tekmovanje v ekoznanju, na katerem se je pomerilo 1.754 osnovnošolcev iz 123 osnovnih šol iz vse Slovenije.

V kategoriji 6. razred je zmagala učenka Eva Lapoša iz OŠ Turnišče, v kategoriji 7. razred učenka Sara Mencigar iz OŠ I Murska Sobota, v kategoriji 8. razred pa učenec Adam Kurent iz OŠ Božidarja Jakca. Zmagovalcem je v imenu Telekoma Slovenije, ki je bil soorganizator Ekokviza, čestitala Špela Fortin, članica uprave – delavska direktorica.

Šestintrideset najboljših tekmovalcev iz 30 osnovnih šol prvega dela državnega tekmovanja, ki je potekalo 11. marca letos, se je pomerilo v hitrih prstih iz štirih vsebinskih sklopov: gozd in gozdarstvo v Sloveniji; ekosistemi; električna energija; biotska pestrost in podnebne spremembe.  Ustni del tekmovanja je potekal v živo na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, kjer se je pomerilo dvanajst najboljših učencev v posameznem razredu (6., 7. in 8. razred).
Tekmovalci so imeli veliko podporo v glasnem navijanju svojih sošolcev in prijateljev, pesti pa so za svoje učence stiskali tudi njihovi mentorji in starši.
Zmagovalcem sta priznanja in praktične nagrade izročila članica uprave Telekoma Slovenije Špela Fortin in nacionalni koordinator mag. Gregor Cerar.

letošnje teme

V gradivu Biotska pestrost, ki je bila namenjena vsem učencem (6., 7. in 8. razreda)  so se učenci seznanili z biotsko pestrostjo, ki je zagotovo eden najpomembnejših kazalnikov našega odnosa do narave in življenja na splošno. Učenci so spoznali raznolikost živih bitij našega planeta. Spoznali pa so tudi, kako se biotska pestrost spreminja zaradi podnebnih sprememb, saj so le-te eden od vzrokov za njeno siromašenje in vplivajo na zmanjšanje številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Gradivo Gozd in gozdarstvo v Sloveniji  so učenci 6. razreda spoznavali gozd, ki je zapleten ekosistem in ima velik vpliv na okolje. Njegov vpliv ni omejen le na področje, ki ga pokriva, temveč seže daleč preko njegovih meja. Učenci so v gradivu spoznali pomen in različne vloge gozda, seznanili pa so se tudi z gozdarstvom v Sloveniji, ki sodi med najbolj gozdnate države v Evropi.

Gradivo Ekosistemi je bilo namenjeno učencem 7. razreda, ki so najbolj zapletene kompleksne enote in so rezultat prilagoditev skozi milijone let. Ekosistemi so življenjske združbe. Če uničimo ekosistem, bodo propadle vrste in obratno. Če izgubimo katero od ključnih vrst v ekosistemu, lahko to privede do osiromašenja celotnega ekosistema. V gradivu so bile predstavljene vrste ekosistemov, njihovo spreminjanje in pomen ohranjanja.

Gradivo Električna energija ki je bila namenjeno učencem 8. razreda, kjer je bil predstavljen pomen električne energije za človeštvo. Električna energija se nam dandanes zdi nekaj povsem samoumevnega. Zato se sploh ne zavedamo, da z uporabo energije kot končni potrošniki vplivamo na okolje. Povpraševanje po električni energiji pa raste, s tem pa rastejo tudi potrebe po virih energije.  Učenci so se seznanili s tem, kje proizvajamo električno energijo v Sloveniji, kakšen je elektroenergetski sistem Slovenije, kakšna je energetska oskrba v naši državi ter kaj pomeni učinkovita raba energije.

končni rezultati
6. razred
1. mesto EVA, OŠ Turnišče
2. mesto MANICA, OŠ Spodnja Šiška
3. mesto LAURA, OŠ Grm
4. mesto EMA, OŠ Milana Šuštaršiča
5. mesto ŽIGA, OŠ Frana Kranjca Celje
6. mesto MARKO, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
7. mesto HUBERT, OŠ Grm
8. mesto MIHA, I. OŠ Celje
9. mesto TIANA, OŠ Breg
10. mesto TEVŽ, OŠ Ljubečna
11. mesto ZALA, OŠ Šturje Ajdovščina
12. mesto NIKA, OŠ Janka Padežnika
7. razred
1. mesto SARA, OŠ I Murska Sobota
2. mesto STAŠ, OŠ Mengeš
3. mesto PIA, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
4. mesto JAN, OŠ Janka Glazerja Ruše
5. mesto DAVID, OŠ Gornja Radgona
6. mesto MATJAŽ, OŠ Olge Meglič Ptuj
7. mesto IVA, OŠ Spodnja Šiška
8. mesto VAL, OŠ Gorišnica
9. mesto ADIJAN, OŠ Dravlje
10. mesto JAKA, OŠ Tabor Logatec
11. mesto KATJA, OŠ Šentvid
12. mesto EVA, OŠ Sveta Trojica
8. razred
1. mesto ADAM, OŠ Božidarja Jakca
2. mesto LUKA, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
3. mesto ŽIGA, OŠ Železniki
4. mesto ZALA, OŠ Tišina
5. mesto MAŠA, OŠ Grm
6. mesto PINA, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
7. mesto NEŽA, OŠ Miklavž na Dravskem polju
8. mesto ZALA, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
9. mesto ROK, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
10. mesto PRIMOŽ, OŠ Milana Šuštaršiča
11. mesto EMA, OŠ Lovrenc na Pohorju
12. mesto KORA, OŠ Ledina
X