Na sejmu Altermed zgled primerov dobre prakse – Prehrana, gibanje in zdravje

Na sejmu Altermed, ki je potekal v Celju od 15. do 17. marca 2019 se je že petnajstič predstavilo kar 105 ustanov, ki so prikazale tematske vsebine, ki so bile namenjeni prehrani, gibanju in zdravju. Poleg predstavitev na stojnici so se predstavili še na degustacijskem in predstavitvenem odru. Na predstavitvenem odru so prikazali številne aktivnosti posameznih šol, v demonstracijski kuhinji pa prikazali najraznovrstnejše načine priprave zdrave hrane, sadnih napitkov in namazov.

Hrana

Na stojnicah so razstavljavci s svojimi razstavnimi eksponati izpostavili pomen uravnotežene, zdrave in pestre prehrane ter zelišč s poudarkom, kako je bilo nekoč ter prikaz stanja danes, in to z vidika vplivov podnebnih sprememb, ki bodo bistveno vplivali na zmanjševanje kmetijske produktivnosti, predvsem zaradi dejavnikov: povišanje temperature, spremembe padavin, ekstremni vremenski dogodki …

Gibanje

Številne teme na razstavnih prostorih sejma Altermed so bile v znamenju pomena gibanja skozi dejavnosti otrok, učencev, dijakov – mladih s poudarkom o pomenu gibalne dejavnosti na celotni razvoj osebnosti in na zdravstveno preventivni pomen s sporočilom, da je redna gibalna aktivnost koristna za krepitev in varovanje zdravja, ki zagotavlja zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih.

Zdravje

Predstavitve so bile namenjene promociji zdravja s poudarkom na izbiri zdravega življenjskega sloga in kakovosti življenja. V ospredju je bila vzgoja za zdravje, katera je bila opredeljena skozi cilje,v katerih so sledili, odpravljanju slabih prehranskih navad in razvad, več telesne aktivnosti, zdravi medsebojni odnosi, zdrava in uravnotežena prehrana, lokalna pridelava in predelava hrane, varno okolje, večji poudarek osveščenosti, motivaciji in odgovornosti posameznika za lastno zdravje in organizirano vključevanje v lokalno okolje.

Zaključek natečaja Eko-paket

V petek potekala zaključna prireditev nagradnega natečajaEko-paket. Zmagovalce je nagovorila mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Izpostavila je, da s pravilnim ravnanjem odpadne embalaže skrbimo za ohranjanje naravnih virov za prihodnje generacije. Obenem je poudarila, da si moramo vse bolj prizadevati tudi za odgovoren odnos do hrane in predvsem za zmanjševanje količin zavržene hrane.

Vsaka stojnica je v doseganju skupnih ciljev po vzgoji, izobraževanju ter razvijanju trajnostnega, zdravega in uravnoteženega življenjska sloga prikazala edinstvene in unikatne predstavitve.

Okrogla miza o problematiki zavržene hrane

V sklopu sejmu je v petek potekala okrogla miza o problemih odpadne hrane, ki  je posledica sodobnega, potrošniško orientiranega načina življenja, v katerem se soočamo z obiljem. Skrb za zmanjševanje neuporabljene in zavržene hrane se začne že pri kupovanju, nabavi. Ali bi se dalo kupovati bolj pametno, zmerno? Bi lahko bolje načrtovali količine pripravljenih obrokov hrane? Če nam ta ostane neuporabljena – ali jo lahko ustrezno shranimo in  porabimo naslednji dan?

Na okrogli mizi so spregovorili mag. Saša Dragar Milanovič (Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo), Zdenko Podlesnik (Zveza Lions klubov Slovenija), mag. Gregor Cerar (program Ekošola) in Tina Cipot (Lidl Slovenija), primere dobrih praks iz izobraževalnih ustanov pa sta predstavili Anita Mazij (Srednja šola Zagorje) in Nataša Kuhelj Rožac (Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana).

Ocenjevalna komisija je posamezne stojnice ocenila skozi naslednje kriterije:

– aktualna in izvirna vsebina razstavnega prostora,
– jedrnata vsebinska sporočilnost in privlačnost razstavljenih vsebin,
– preglednost razstavljenih vsebin,
– letaki in drugo informativno gradivo,
– komunikacija razstavljavcev z obiskovalci.

Ustanove, ki so imele predstavitve na stojnicah bodo prejele zlato, srebrno in bronasto priznanje po naslednjih kriterijih:
ZLATO PRIZNANJE za doseženih 25 točk
SREBRNO PRIZNANJE za doseženih 24 – 23 točk
BRONASTO PRIZNANJE za doseženih 22 – 21 točk

X