Raziskovalci biotske raznovrstnosti v šolskem letu 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 smo na spletni strani Exposure Slovenija, objavili kar 90 primerov dobrih praks o izobraževanju otrok o slovenski biotski raznovrstnosti, njenem pomenu in spodbujanju  k pozitivnem delovanju.

Nagrajene dobre prakse:
Nagrajeni zemljevidi/makete opazovalnega območja:

Hvala vsem, ki ste z nami delili svoje izkušnje in vedno znova dokazujete, da je učenje o biotski raznovrstnosti več kot le poučevanje in učenje o naravi – je zelo pomemben element vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Hvala vam, ker gradite na idejah naših najmlajših, v ospredje vedno znova postavljate njihove interese in sposobnosti ter s tem razvijate spretnosti, znanja in razumevanje otrok, učencev in dijakov, s katerimi bodo svoje razmišljanje in zavedanje o pomenu živega, ponesli naprej.

Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo. Na našem ozemlju živi okoli 26.000 vrst živih bitij. Od tega je 800 živalskih in 66 rastlinskih vrst endemičnih. Sloveniji pripada manj kot 0,004 % celotne zemeljske površine in 0,014 % kopnega, vendar na tej površini živi več kot 1 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji in več kot 2 % kopenskih. Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča našo deželo med naravno najbogatejša območja Evrope in celo sveta. (Arso)
X