Nagrajenci Likovnega natečaja za kreativne izdelke 2019/2020

V natečaju za kreativno likovno ustvarjanje o okolju in naravi ste izbirali med tremi temami: podnebne spremembe, izdelki iz odpadne embalaže ter trajnostna mobilnost. Pri ustvarjanju smo vam pustili proste roke, da ste lahko uporabili svojo kreativnost, domišljijo ter ustvarjalnost. Kljub izobraževanju na daljavo smo prejeli izdelke iz 62 ustanov. Nastali so najrazličnejši izdelki: linorezi, kolaži, lepljenke, akvareli, praskanke, pihanke, 3D izdelki …

Nagrajene ustanove in mentorji:
X